ЗОРАН ПОЛИЋ

ЗОРАН  ПОЛИЋ

Професија/занимање: Дипломирани правник

Година и место рођења : 1964. год. у Прибоју

Образовање : Правни факултет, Универзитет у Београду

ОБРАЗОВАЊЕ

 

 • 1984 – год – Правни факултет у Београду

 

 • 1998 – год – Стручни испит за рад у органима државне управе

РАДНО ИСКУСТВО

 

 • 1989-1997.године – Центар за социјални рад Прибој
  • запослен на радном месту дипломираног правника

 

 • од 30.06.1997.године – актуелно – Центар за социјални рад Прибој,
  • директор

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА

 • 2017.год – Пројекат „Најлепше је у свом дому“, Министарство за рад, запо-

шљавање, борачка и социјална питања, општина Прибој и ЦСР Прибој

 

 • 2017.год –Пројекат „За срећну јесен живота“, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Црвени крст Прибој и ЦСР Прибој

 

 • 2016.год – Пројекат „За мирно треће доба“ Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, општина Прибој и ЦСР Прибој

 

 • 2013–2014.год – Пројекат „Ми бринемо о старима“ програм Exchange 4, општине

Прибој и Пријепоље и ЦСР Прибој, Пријепоље и Нова Варош

 

 • 2013.год – Пројекат “Лепо и срећно треће доба”, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Црвени крст Прибој и ЦСР Прибој

 

 • 2013.год – Пројекат “Лепа старост у свом дому” Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, општина Прибој и ЦСР Прибој

 

 • 2012-2013.год – Пројекат “И старост може бити лепа” Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, општина Прибој и ЦСР Прибој

 

 • 2012-2013.год – Пројекат прекограничне сарадње Србија-Црна Гора “Кроз професионалну сарадњу до бољих услуга”  ЈУ Центар за подршку дјеци и породици Бијело Поље и ЦСР Прибој

 

 • 2012.год -– Пројекат “За миран дечји сан”, Министарство рада и соц.политике, Црвени крст Прибој и ЦСР Прибој

 

 • 2012.год – Пројекат “За лепу јесен живота” Министарство рада и соц.политике, општина Прибој и ЦСР Прибој

 

 • 2011– 2012.год – Пројекат “Корак испред-дневни центар за старе” Министарство рада и соц.политике, Црвени крст Прибој и ЦСР Прибој

 

 • 2011-2012.год – Пројекат “Дневни центар за стара лица” Министарство рада и соц.политике, општина Прибој и ЦСР Прибој

 

 • 2010-2011.год – Пројекат прекограничне сарадње Србија – Црна Гора, “Због

деце без граница”, ЈУ Центар за подршку деци и породици Бијело Поље и ЦСР

Прибој

 

 • 2010.год – Пројекат “Дневни центар за стара лица” Министарство

рада и соц.политике, општина Прибој и ЦСР Прибој, адаптација, опремање и

отпочињање са радом

 

 • 2008 -2010.год – Пројекат “Становање уз подршку – млади који се осамостаљују, Републички Завод за социјалну заштиту и ЦСР Прибој

 

 • 2007-2008.год – Сратегија развоја социјалне заштите у општини Прибој и ЛПА за децу у општини Прибој

 

 • 2004-2005.год – Пројекат “Ако си злостављан, ниси сам-помоћи ћемо ти” Отварање сигурне куће, Фонд за социјалне иновације и ЦСР Прибој

 

ПРОФЕСИОНАЛНА АНГАЖОВАНОСТ, ЧЛАНСТВО У РАДНИМ ТЕЛИМА

 • Члан радне групе за измене и допуне Закона о социјалној заштити по решењу министра
 • Члан радне групе за трансформацију установа социјалне заштите по решењу министра
 • Члан радне групе за израду нацрта Закона о социјалној заштити по решењу министра
 • Члан радне групе за израду нацрта Уредбе о методологији формирања цена услуга у области социјалне заштите по решењу министра
 • Председник Скупштине Асоцијације центара за социјални рад Републике Србије од 2007. године, исту функцију врши и данас.

 

ПОСЕБНА ПРИЗНАЊА

2006 – Добитник Прве Републичке награде за ванредни допринос унапређењу социјалне заштите у Републици Србији