Завршна конференција „Ујединимо снаге да бисмо створили алтернативу институцији“

Завршна конференција „Ујединимо снаге да бисмо створили алтернативу институцији“

На имању Царитаса Шапца у Богатићу, 10. маја 2019. Године, у организацији Царитаса Шабац и Коморе социјалне заштите одржана је међународна конференција под називом „Ујединимо снаге да бисмо створили алтернативу негираној институцији“. Циљ конференције је био да се одговори на изазове који утичу на реформе социјалне заштите у Републици Србији, испитивање иновација из различитих перспектива, представљањем конкретних примера из Европске Уније и примера из наше земље када је реч о интегративном приступу у развоју услуга у заједници у области заштите менталног здравља. Учесници су заправо могли да виде како је процес интеграције у здравству и социјалној заштити део глобалних стратегија укључивања лица са менталним и интелектуалним тешкоћама. На конференцији је присуствовало преко 150 колега и сарадника из система социјалне заштите, али и сарадничких система.
У уводном обраћању скупу су се обратили представник Делегације Европске уније у Републици Србији, Ненад Бесеровац, председник општине Богатић и и Станислав Хочевар, београдски надбискуп и председник Царитаса у Србији.

На конференцији су учествовали еминенти стручњаци из система социјалне и здравствене заштите из Србије и Италије који се баве заштитом менталног здравља. Стручњаци из Италије су представили процес реформе система заштите менталног здравља у Италији – од психијатријске болнице до заштите у заједници. Како је текао процес могли смо да чујемо од др Францо Ротелли, психијатра који је наследио др Францо Басаглиа и завршио процес деинституционализације психијатријске болнице Св. Јован у Трсту. Др Рензо Бонн, дугогодишњи директор служби за заштиту менталног здравља и др Цлементина Мастроберти из Одељење за ментално здравље из Трста су предсавили како систем функционише данас. Мицхела Вогриг, председница конзорцијума социјалних кооператива Ц.О.С.М., је говорила о значају и важности интеграције услуга социјалне и здравствене заштите у рехабилитацији особа са менталним сметњама.

О изазовима у систему здравствене заштите на подручју заштите менталног здравља као и о искуствима из праксе говорили су др Милан Станојковић, председник Радне групе Министарства здравља за израду нове стратегије; др Татјана Воскресенски, директорка Специјалне болнице за психијатријске болести “Др Славољуб Бакаловић” Вршац; Снежана Симовић, помоћник директора за реализацију развојних програма у заједници Клинике за психијатријске болести „Лаза К. Лазаревић“ и др Борис Јовановић, начелник Службе за психијатрију опште болнице Шабац.
Поселдња сесија на конференцији се односила заштиту лиса са менталним и интелектуалним тешкоћама из перспективе система социјалне заштите. У том циљу, о финансијсим аспектима деинституционализације и одрживости услуга говорио је доц. др.Зоран Весић са Факултета политичких наука, Универзитета у Београду; Драгана Проданић, социјална радница запослена у организацији Царитас Шабац, је представила услуге у заједници у систему социјалне заштите у Републици Србији, док је Сандра Перић, директорка Коморе социјалне заштите, говорила о примени начела етичког кодекса у односу на особе са менталним сметњама. Као последњи говорник скупу се обратио Мирољуб Николић, директор Царитаса Шапца, који је представио услуге социјалне заштите намењене особама са менталним сметњама које су покренуте на подручју општине Богатић кроз пројекат „Унапређење и развој услуга у заједници за особе са менталним и интелектуалним потешкоћама у Мачванском округу”. Кроз овај пријект, покренуте су три нове услуге намењене одраслим особама са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама са циљем да им се пружи подршка у најближем природном окружењу и на тај начин превенира смештање у институције. Пројекат је настао као израз потребе особа са менталним сметњама и њихове слабе интеграције у заједници. Реализацијом пројекта стварају се услови за боравак у заједници и превенцију институционализацији за 40 особа са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама, који су директни корисници услуга, као и за бољу координацију социјалне и здравствене заштите намењене овој популацији.

Пројекат се спроводи у оквиру ЕУ грант шеме „Развој ефикасних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу“. Ова грант шема са буџетом од 5,5 милиона евра, финансира пројектне активности 30 корисника грантова и обухвата локалне самоуправе, организације цивилног друштва, као и релевантне институције на локалу. Програм спроводи Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Конференција је организована као завршни догађај пројекта.