ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА „ОТВОРЕНА КАПИЈА“

Пројект „Отворена капија“ се реализовао у оквиру ЕУ грант шеме „Развој ефикасних услуга у заједници у облсти образовања и социјалне заштите на локлном нивоу“. Носилац пројектних активности је Геронтолошки центар „Јеленац“ Алексинац док је партнер на пројекту Друштво за развој креативности из Алексинца. Основни циљ пројекта је наставак одрживог процеса деинституционализације одраслих особа са менталним и интелектуалним тешкоћама у Републици Србији.

Циљна група пројекта су одрасла лица са менталним и интелектуалним тешкоћама која се налазе на смештају и Радној јединици Тешица, као и лица са интелектуалним и менталним тешкоћама који живе у отвореној заједници на територији Општине Алексинац.

У оквиру пројекта реализоване су активности које су се односиле на припрему корисника за осамостаљивање и подршка корисницима у заједници кроз отварање дневног центра, социјално-инклузивне активности и психосоцијална подршка, пружање услуге становања уз подршку, заговарање и кампања у циљу промоције деинституционализације.

У оквиру пројекта, 27. и 28.маја је одржана завршна конференција у Алексинцу, на којој су представљени резултати пројекта. О унапређењу потенцијала корисника у Радној јединици Тешица за што самосталнији живот, повећању степена остварења права корисника, измештање четири корисника из установе у услугу становање уз подршку, повећање социјалне укључености корисника али и сензибилисање локалне заједнице на потребе лица са менталним и интелектуалним тешкоћама и смањење стигматизације, су говорили Драган Веселиновић, директор Геронтолошког центра „Јеленац“ и  Горан Петковић, руководилац Радне јединице Тешица. Представници Факултета политичких наука, Универзитета у Београду, проф.др Мирослав Бркић и доц.др Зоран Весић су имали излагање о контексту деинституционализације и актуелној ситуацији у којој се систем социјалне заштите у Републици Србији налази, као и о финансијском аспекту деинституционализације. Из непосредног искуства о успоствању и обезбеђивању одрживости услуга у заједници намењених лицима са интелектуалним и менталним тешкоћама су говорили Горан Ројевић, директор Хуманитарне организације „Дечије срце“ из Београда, Мирољуб Николић, руководилац организације Каритас Шабац и Мирко Јанкелић, директор Дечијег села „Др Милорад Павловић“ из Сремске Каменице. Као закључак целе конферецније, o етици у раду са лицима са менталним и интелектуалним тешкоћама је говорила Сандра Перић, директорка Коморе социјалне заштите. Тема унапређења етичког поступања у односу на ову, веома рањиву категорију корисника, је изузетно битна са аспекта Коморе социјалне заштите јер је преиспитивање етичности рада и давање преопоруке једно од основних поверених послова Коморе.

Конференцији су присуствовали стручни радници и стручни сарадници из Геронтолошког центра „Јеленац“ у Алексицу, Геронтолошки центар Крагујевац, Установе за смештај корисника Велики Поповац, центара за социјални рад Алексинац, Ражањ, Сурдулица, Лесковац и Пирот, Дневни боравак за лица са сметњама „Мара“ из Ниша, Хуманитарна организација „Дечје срце“ као пружалац услуга за лица са сметњама, Удружење грађана Имам право из Алексинца и представници приватних домова за пружање услуга смештаја.