ЗАЈЕДНО У ЗАШТИТИ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Асоцијација центара за социјални рад, Удружење стручних радника и Комора социјалне заштите су организовали стручни скуп са темом „Заједно у заштити од насиља у породици“ – Скуп је одржан 10. и 11.06.2019. године, у Врњачкој Бањи. Значај тема које су презентоване се огледа и кроз велико интересовање стручних радника за присуство скупу. На скупу је присуствовало више од 450 учесника.

Први дан скупа је био посвећен комплексној теми насиља у породици. Тема насиља у породици је један од доминантних проблема са којима се свакодневно суочавају стручни радници запослени у центрима за социјални рад. Све је већи број пријављених случаја, све већи број ситуација које се завршавају трагично, велики притисци на центре за социјални рад и делегирање одговорности од стране других система, довели су до тога да ова тема представља један од највећих изазова. Ситуацију усложњава и недостатак ресурса центара за социјални рад, првенствено кадровских и материјалних, али и изостанак одговарајуће међусекторске сарадње. Ова тема је обрађена са неколико аспеката. О резултатима спровођења Закона о насиљу у породици, од његовог доношења до данас, обукама које су спроведене и ефикасности изречених мера, је говорила Славнић Ивана, испред Министарства правде. О уоченим проблемима у примени законских одредби о спречавању насиља у породици, са нарочитим освртом на препоруке упућене центрима за социјални рад и реализацији истих, говорила је представница канцеларије Заштитника права грађана. Као представник система социјалне заштите, о тешкоћама са којима се сусрећу у раду центри за социјални рад излагање је имала Бранимирка Радосавчевић, директорка Центра за социјални рад Чачак, док је Вукота Влаховић, начелник Сектора за породично правну заштиту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, направио осврт на поступања центара за социјални рад у случајевима насиља у породици, законске обавезе и налоге које је ресорно Министарство издало у протеклом периоду. Излагања свих учесника су допринели развоју дискусије међу слушаоцима, тако да су стручни радници имали прилику да разреше дилеме које је пред њих ставила пракса, али и да искажу тешкоће са којима се суочавају.

Након радног дела и тематског излагања, Удружење стручних радника и Асоцијација центара за социјални рад су имали своје редовне годишње Скупштине.

Други дан конференције је био подељен на две целине. Прва целина се односила на изазове у обнављању лиценци за пружаоце услуга и за стручне раднике у систему социјалне заштите, с обзиром да је 2019.година прва година у којој се сусрећемо са обнављањем лиценци. Процес лиценцирања је започет 2013.године. Законски рок за обнову лиценци и за пружаоце услуга и за стручне раднике је шест година. Током оог процеса, бројни су изазови са којим се суочавају како пружаоци услуга тако и стручни радници, томе доприноси и недовољно прецизан законодавни оквир, нарочито када је реч о казненим одредбама. О ближим условима за обнављање лиценце, потребној документацији и спорним питањима у погледу лиценцираја имали су излагање Нена Дармановић, инспекторка Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Сандра Перић, директорка Коморе социјалне заштите. Поред поступка обнављања лиценци, истакнута је појава злоупотреба лиценци од стране стручних радника и пружаоца услуга, тако да инспектори ресорног Министарства и Комора социјалне заштите интензивно сарарађују у циљу отклањања оваквих злоупотреба.

Други део дана је био посвећен развоју породичног смештаја за одрасле и старе, као добар ресусрс за заштиту потреба ове категорије корисника. Кроз приказ и анализу података о породичном смештају, бенефитима, али и ризицима, кроз искуства из непосредног рада, презентацију је имала Костић Дајана, супервизорка Центра за социјални рад Стара Пазова.