XXXV СИМПОЗИЈУМ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

XXXV СИМПОЗИЈУМ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

Заједница клубова лечених алкохоличара Србије у сарадњи са Српским лекарским друштвом – Секцијом болести зависности, Специјалном болницом „Др.Славољуб Бакаловић“ Вршац и Комором социјалне заштите су одржали научни скуп са међународним учешћем – Сипозијум болести зависности, који је трајао од 03-06.10. у Вршцу.

Скуп су свечано отворили Александар Вујошеви, председник Заједнице клубова лечених алкохоличара, Драгана Митровић градоначелница Вршца, Татјана Воскресенски, директорка Специјалне психијатријске болнице Вршац, Сандра Перић, директорка Коморе социјалне заштите.

Уводно предавање је имао Томислав Седмак који је говорио о жртвама у алкохоличарском систему и раду са породицама алкохоличара. Доторка Бошковић-Ђукић је са темом „Терапијски приступ копацијенту (сараднику)“ отворила велико подручије терапијског рада са члановима породице. Др Зоран Зоричић, из Хрватске се надовезао са темом о супруку, као копацијенту у лечењу женско алкохолизма. Пленарна предавања су имали и др.Ковачевић, др Бранко Ћорић и Наташа Сорко, као представница Словеније.

Првог дана скупа, организован је округли сто под називом „Породица зависника у социјалном окружењу“ на коме су говорили проф.др Ана Чекеревац, са Факултета политичких наука са темом „Стигматизација корисника и корисника сарадника као тема социјалне политике“.  У оквиру овог дела представљено је и истраживање о ставовима студената социјалног рада о болестима зависности и зависницима. Округлим столом су модерирали проф.др.Ана Чекеревац и Сандра Перић.

Другог дана Симпозијума, одржан је панел у организацији Коморе социјалне заштите. Ове године тема панела „Третман болести зависности у заједници – активности и изазови“, је изазвала велико интересовање. Представнице Центра за социјални рад Нови Сад, Мирјана Трнинић и Данијела Милинков су представили улогу центара за социјални рад у лечењу алкохолизма. Маин Јаћимовски и Јелена Аничић из Центра за социајлни рад Панево су у свом раду обрадиле тему мотивације члана породице у процесу лечења од алкохолизма. Стручни радници ценра за социјални рад Вршац – Мирјана Кнежевић, Милутн Маринкови и Александра Шаровић су презентовали активности центра и лоалне заједнице у оквиру пројекта „ГОДУС – генерацијски опор дрогама у нашој средини“. Милош Костић из Геронтолошког центра Нови Сад је приказао рад са особама оболелим од зависности у прихватилишту за бескућнике. Центар за социјлни рад града домаћина се представио кроз још један рад у ком је представњено деловање Међуопштинског саветовалишта за предбрачне, брачне и породичне односе у Вршцу у превенцији и мотивацији за лечење зависника у фази доношења одлука о разводу брака. Колега Драгослав Пантић из Градског центра за социјални рад Београд говорио је из позиције медијатора о раду са особама оболелим од болести зависности. Данијела Ристић је представила рад социјалних радника у третману са преступницима који су оболели од болести зависности, док је Марија Јанчић, социјална радница Специјалне психијатријске болнице у ршцу, преставила улогу социјалног радника у третману пацијената.

Модератори панела су били проф.др Петар Настасић и Сандра Перић.