XVII редовнa седницa Скупштинe Коморе

XVII редовнa седницa Скупштинe Коморе

Током јануара месеца одржане су седнице Управног и Надзорног одбора на којима су разматрани материјали за извештаје о раду и материјално финансијском пословању за 2015. годину, као и програм рада и неопходни планови за 2016. годину.

На основу достављених предлога, разматрања и дискутовања о поменутим докуменатима, Скупштина Коморе на XVII редовној седници је једногласно усвојила: Извештај о раду, Извештај о материјално финансијском пословању за 2015. годину, Програм рада, Финансијски план и План јавних набавки за 2016. годину.

Са наведеним документима можете се упознати у рубрици ”О нама”.