ВУКОТА ВЛАХОВИЋ

ВУКОТА ВЛАХОВИЋ

Професија/звање: Виши саветник у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Одељење за управно надзорне–послове у области породичне заштите,

Година рођења: 1965.год.

Образовање:  Дефектолошки факултет у Београду, Одсек за превенцију и ресоцијализацију лица са поремећајима у друштвеном понашању, Правни факултет у Приштини.

Страни језици: енглески

ОБРАЗОВАЊЕ

 • Дефектолошки факултет у Београду, Одсек за превенцију и ресоцијализацију лица са поремећајима у друштвеном понашању, година дипломирања – 1991
 • Правни факултет у Приштини, година дипломирања – 1998.

ОПИС ДОСАДАШЊИХ ПОСЛОВА И РАДНО ИСКУСТВО

 • 2005. године – данас Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
 • 2001 – 2005 Градски центар за социјални рад у Београду

Радно место: правник на пословима заштите одраслих и старих;

 • 1986 – 2001 – Центар за социјални рад у Пећи

Радно место: као специјални педагог – рад са децом са поремећајима у друштвеном понашању;

СТРУЧНЕ ОБУКЕ, УСАВРШАВАЊА

 • положен стручни испит за рад о органима државне управе;
 • четири године председник управног одбора Центра за породични смештај деце и омладине у Ћуприји (од 2011. – 2015.);
 • представник Министарства рада и социјалне политике у Комисији за хуманитарно право Владе Републике Србије, од 2010. године,
 • представник Министарства рада и социјалне политике, као члан по позиву, у Комисији за међународно приватно право Владе Републике Србије, од 2011. године;
 • члан интерресорне Комисије за израду измена и допуна Породичног закона.
 • Аутор три акредитована програма обуке.