ВРЕМЕ ЈЕ ДА ПРИЧАМО О ЕТИЦИ

ВРЕМЕ ЈЕ ДА ПРИЧАМО О ЕТИЦИ

У оквиру својих редовних активности, обављајући поверене послове, Комора социјалне заштите наставља са активностима у циљу подизања етичности рада у социјалној заштити.

Стручни радници који поседују специјализоване лиценце из области психотерапијског рада су имали прилике да присуствују едукацији без провере знања „Време је да причамо о етици“, која је одржана 20. августа,  у просторијама Института за упоредно право, Теразије бр.41.

Аутор и предавач ове едукације је професор др. Ђурађ Стакић, редовни професор Државног универзитета у Пенсилванији, САД.

Едукација је имала неколико целина које су се односиле на разматрање основних концепата и принципа етичких стандарда, етичка питања и дилеме, примена модела у разрешавању етичких пропуста у психотерапијском раду. У оквиру сваке целине учесници су имали прилику да чују основне теоријске концепте, али и да активно учествују кроз индивидуалне и групне вежбе на конкретним примерима из праксе. Током трајања ове интерактивне едукације, учесници су постављали питања и имали прилику да отворе питања етичких дилема из својих пракси.

Едукацији су присуствовли стручни радници из Центара за социјални рад и Саветовалишта за брак и породицу из Београда, Новог Сада, Вршца, Суботице, Руме, Сремске Митровице, Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, Београд и Крагујевац, Прихватилишта за одрасле и старе Београд и Дневног боравка. Едукација је била бесплатна за чланове Коморе, док је за стручне раднике који нису чланови, котизација износила 10.000 динара.

Close Menu
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!