ВРЕМЕ ЈЕ ДА ПРИЧАМО О ЕТИЦИ

ВРЕМЕ ЈЕ ДА ПРИЧАМО О ЕТИЦИ

У оквиру својих редовних активности, обављајући поверене послове, Комора социјалне заштите наставља са активностима у циљу подизања етичности рада у социјалној заштити.

Стручни радници који поседују специјализоване лиценце из области психотерапијског рада су имали прилике да присуствују едукацији без провере знања „Време је да причамо о етици“, која је одржана 20. августа,  у просторијама Института за упоредно право, Теразије бр.41.

Аутор и предавач ове едукације је професор др. Ђурађ Стакић, редовни професор Државног универзитета у Пенсилванији, САД.

Едукација је имала неколико целина које су се односиле на разматрање основних концепата и принципа етичких стандарда, етичка питања и дилеме, примена модела у разрешавању етичких пропуста у психотерапијском раду. У оквиру сваке целине учесници су имали прилику да чују основне теоријске концепте, али и да активно учествују кроз индивидуалне и групне вежбе на конкретним примерима из праксе. Током трајања ове интерактивне едукације, учесници су постављали питања и имали прилику да отворе питања етичких дилема из својих пракси.

Едукацији су присуствовли стручни радници из Центара за социјални рад и Саветовалишта за брак и породицу из Београда, Новог Сада, Вршца, Суботице, Руме, Сремске Митровице, Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, Београд и Крагујевац, Прихватилишта за одрасле и старе Београд и Дневног боравка. Едукација је била бесплатна за чланове Коморе, док је за стручне раднике који нису чланови, котизација износила 10.000 динара.