VII  РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЗА ЗЕРУ ВИШЕ“

VII РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЗА ЗЕРУ ВИШЕ“

Деменција је болест модерног доба. Процењује се да је у свету oкo 40 милиона оболелих од деменције. Не постоје поуздани подаци за наш земљу. Деменција оптерећује појединце али и њихове породице који често нису у могућности самостално да обезбеде подршку и негу оболелом члану домаћинства, тако да су дементне особе све чешће корисници система социајлне заштите. Управо због комплексности проблема деменције и могућности система да одговори на њега, деменција је била тема Међународне конференције „За зеру више“, у заједничкој организацији Дома за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки“ из Новог Бечеја и Коморе социјалне заштите. Конференција је одржана 28.08.2019.године, у просторијама Културног центра Нови Бечеј.

Конференцију су отворили помоћница Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Сузана Мишић, покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић, а присутнима су се обратили и Татијана Грнчарски, директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту, Сандра Перић, директока Коморе социјалне заштите и Љиљана Богнић, директорка Дома за смештај душевно оболелих лица „Св.Василије Острошки“ из Новог Бечеја.

Региналне конферецније се одржавају сваке године у републикама бивше Југославије – Република Србија, Хрватска, Црна Гора, Словенија, Босна и Херцеговина. Циљ конференције је размена знања и искуства стручњака у вези рада са особама са деменцијом као све заступљенијег проблема. Скуп је категорисан код Коморе социјалне заштите као међународна конференција, а такође је категорисан код Високог савета здравста. Учесници су били стручни радници из система социјалне заштите, здравствени радници, али и други сапослени који су у непосредном раду са корисницима оболелим од деменције (неговатељи, медицинске сестре, техничко особље и сл.)

У првом делу конференције, радове су изложили професори високошколских установа на којима се образују стручни радници запослени у систему социјалне заштите. Тему „Деменција(е) – мистика и задатак“ представила је проф.др Александра Милићевић Калашић, са Факултета за медије и комуникацију, Универзитета Сингидунум. Проблем планирања за старост и припрема за треће животно доба презентовао је професор Љубо Лепир, са Факултета политичких наука, Универзитет Бања Лука. О изазову  развоју услуга за дементне особе, говорио је проф.Мирослав Бркић, са Факултета политичких наука, Универзитета у Београду, док је о „Приступу пацијенту са делиријумом и/или деменцијом, са фармаколошког аспекта излагао проф..др Душан Ђурић, Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу.

Други део конференције био је посвећен радовима који су презентовале колеге које имају непосредно искуство у раду са корисницима оболелим од деменције. Презентацију о томе како најбоље помоћи дементним лицима је имао Драго Томашевић, из Геронтолошког центра Бања Лука, о раду са дементним особама је презентовала и Џенита Шубо, из Дома за социјално здравствено збрињавање особа са инвалидитетом и других особа из Сарајева. Изузетно инспиративан рад „Прилагођавање установе лицима оболелим од деменције кроз мултидисциплинарни приступ“, су представили Емил Луковић, спец.примењене физиотерапије и Петар Пајкић, дипл.соц.радник, из Дома старих „Грабовац“ у Рисну, Црна Гора. О савременим приступима рада и едукацији за рад са особама са деменцијом су говорили Драго Пергер, Александра Гјура из Домаа Цанице Вогринец из Марибора, Република Словенија. Док је о „Психосоцијалном раду са деменцним корисницима„ излагале Јадранка Лазић и Тијана, из Дома за душевно оболела лица „Свети Василије ОСтрошки“ из Новог Бечеја. 

На конференцији су присуствовале колеге запослене у установама за смештај корисника, из приватног/цивилног и државног сектора, стручни радници из центара за социјални рад и запослени код пружаоца услуга. Конференција је била бесплатна за чланове Коморе.