УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ПРУЖАОЦА СУЛУГА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ПРУЖАОЦА СУЛУГА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Са циљем да се препознају проблеми и реше дилеме са којима се актуелно суочава систем социјалне заштите ,ПР  „Бизкон“ и Удружење Реформатор су је организовали IV Конференцију под називом „Унапређење рада за пружање услуга у области социјалне заштите“, од 14 -17.04.2019.године, у Кладову.

На четвородневној конференцији, учесници су имали прилике да се информишу о најчешћим грешкама у пословању када је у питању јавни сектор,  о чему је говорила Стојанка Миловановић,врховни државни ревизор. Горица Милошевић, као представник организатора се бавила темом престанка радног односа.

Јасмина Зимонић из Центра за социјални рад, је као члан тима за превенцију злоупотребе психоактивних супрстанци у школама за општине Бачка Паланка и Мали Иђош имала излагање о улогама тима и значају превентивних активности.

Испред Министарства за рад, запољавање, борачка и социјална питања присутнима се обратила Весна Миросављевић која је представила предлог Стратегије развоја социјалне заштите за период од 2019.-2024.године. Велику пажњу привукло је представљање Посебног колективног уговора за социјалну заштиту. Драган Вулевић, специјални саветник Министра, представио је нацрт Закона о заштити лица са менталним сметњама у установама социјалне заштите. Из одељења за инспекцијски надзор, предавање су имале Биљана Зекавица, која је говорила о уоченим грешкама током инспекцијског надзора, док је Нена Дармановић имала излагање на тему обнављања лиценци за пружаоце услуга у социјалној заштити.

Директорка Коморе социјалне заштите Сандра Перић била је један од предавача на Конференцији. Како се приближава период обнављања лиценци у области социјалне заштите, акценат је стављен на обавезама стручних радника и послодаваца у поступку обнављања лиценце, процедурама, али и условима за излазак на испит за лиценцу.

Током Конференције, учесници су имали могућност и да присуствују тренингу за развој личних вештина за превазилажење професионалног стреса.

Close Menu
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!