УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

У организацији Коморе социјалне заштите, реализован је акредитован програм обуке „Примена старатљства у центрима за социјални рад – улоге и одговорности водитеља случаја и правника“, као изузетно значајан програм са аспекта рада и надлежности центара за социјални рад.

Акредитовани програми су организовани у четири места и то : Београд, Стара Пазова, Шабац и Ниш. Као учесници су били запослени стручни радници у центрима за социјални рад, али и стручни радници који су запослени код пружаоца услуга и стручни радници који тренутно немају запослење. Обуке су реализоване током новембра и децембра 2018.године.

Кроз овај програм је прошло 96 стручних радника, који су успешно положили тест знања. И у наредном периоду Комора социјалне заштите ће радити на унапређењу капацитета стручних радника, кроз овај и сличне акредитоване програме. На овакав начин не само да се јачају професионални ресурси, већ се пружа подршка члановима Коморе за прикупљање активних бодова за обнављање лиценце.