Унапређење компетенција у раду са женама које су преживеле насиље

Акредитована обука “Унапређење компетенција у раду са женама које су преживеле насиље“ одржаће се 27. 08. 2022 године у Београду, ул. Ломина 57/10 од 10 до 16 часова.

Учесници обуке добијају 15 активних бодова.

Специфични циљеви обуке су:

  • веће разумевање трауме насиља, принципи у раду и механизми одбране код жртава насиља
  • унапређење техника интервјуа
  • реуспостављање функционалних граница и разумевање емоција

Тренери су: Весна Трбовић, дипл.социјална радница, породични психотерапеут, тренер личног развоја,психолошко саветовање и психотерапија са женама које су преживеле насиље, тренер за рад са починиоцима насиља, са вишегодишњим искуством у раду са групама едуканата. Сандра Николић Белотић, дипл.психолог, гешталт психотерапеут, , тренер МНГ центра и Националне академије за јавну управу,, психолошко саветовање и психотерапија са женама које су преживеле насиље, национални тренер за рад са починиоцима насиља,

Пријаве и информације путем мејл адресе vesnatrbovic@gmail.com или телефона 063 8393998

У прилогу се налази агенда, позивно писмо са више инфоамција, образац пријаве за обуке.

Акредитовани програм није у организацији Коморе социјалне заштите, и у складу са тим не одговарамо за реализацију, садржај и цену истог.