Унапређење компетенција стручних радника у раду са женама које су преживеле насиље

Акредитовни програм обуке под називом „Унапређење компетенција стручних радника у раду са женама које су преживеле насиље“ одржава се  12.03.2022.године од 10-16 часова

Реализатори обуке су Весна Трбовић, саветница у РЗЗСЗ и психолошкиња Сандра Белотић Јовановић, гешталт терапеут, самостални консултант, едукатор. Обука се одржава у Београду,  Ломина бр.57/10

Пријаве слати на мејл: vesnatrbovic@gmail.com  или број телефона 063/83 93 998

Акредитовани програм није у реализацији Коморе социјалне заштите, и у складу са тим не одговарамо за организацију, садржај и цену истог