ТРИБИНА ЗА СТРУЧНЕ РАДНИКЕ СА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЛИЦЕНЦАМА

ТРИБИНА ЗА СТРУЧНЕ РАДНИКЕ СА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЛИЦЕНЦАМА

Комора социјалне заштите је у сарадњи са Покрајинским заводом за социјалну заштиту, 06.03.2019. године, организовала трибину под називом „Представљање нацрта закона о психотерапијској делатности“. Трибина је организована у Новом Саду.

Нацрт закона су представили Зоран Миливојевић и Сања Перић, испред Савеза психотерапеута Србије. Иницијатива за регулисање области психотерапијског рада је проистекла из потребе праксе за уређењем овог, значајног сегмента рада. Како је један број психотерапетута и саветника  је запослен у оквиру система социјалне заштите, значајно је било чути предлоге, недоумице, предности и недостатке које би доношење оваквог закона могло да произведе.