Традиционални сусрети социјалних радника на Факултету политичких наука “Савремени изазови социјалне заштите осетљиве групе, програми и исходи”

Традиционални сусрети социјалних радника на Факултету политичких наука “Савремени изазови социјалне заштите осетљиве групе, програми и исходи”

Међународна конференција под називом “Савремени изазови социјалне заштите осетљиве групе, програми и исходи” одржана је 07.06.2019. на Факултету политичких наука у Београду. Конференција је организована поводом одржавања 40тих традиционалних сусрета социјалних радника. На конференцији је учествовало укупно 350 стручних радника и представника академске заједнице, од тога је на четири паралелна панела излагање имало 37 учесника, што ову конференцију чини једном од најпосећенијих до сада.

Конференцију су свечано отворили продекан за студије другог и трећег степена проф. др Веселин Кљајић, шеф Одељења за социјалну политику и социјални рад проф. др Драгослав Кочовић и директорка Коморе социјалне заштите и сарадница на Факултету политичких наука Ма соц.рад Сандра Перић.

Након отварања конференције и поздравних речи, пленарне излагачице проф. др Невна Жегарац и проф.др Наталија Перишић, говориле су о актуелним трендовима, дешавањима и изазовима у области алтернативног старања и реформи у области рада у Србији.

Организоване су четири паралелне сесије: Алтернативно старање (хранитељство и домски смештај) за децу, младе и младе одрасле; Изазови родитељства (породице) у савременом друштву; Изазови социјалне политике у националном и регионалном контексту; Здраво старење у свету који се мења. Сваки панел је трајао по два сата, стручни радници и представници академске заједнице су могли да се определе на ком панелу ће присуствовати.

На панелу “Алтернативно старање (хранитељство и домски смештај) за децу, младе и младе одрасле” било је 11 излагача. Циљ организације овог панела је био размена сазнања, модела добрих пракси и искустава у области алтернативног старања. Излагачи су представили теоријски и нормативни оквир о деци на алтернативном старању, представљени су резултати програма и пројеката организованих за децу и младе који живе у ванпородичном окружењу као и резултати истраживања о добробити адолесцената на алтернативном старању, преглед истраживања о деци мигрантима на хранитељству и о супервизији.

У оквиру панел сесије „Изазови социјалне политике у националном и регионалном контексту“ разматрани су процеси креирања и имплементације програма и мера социјалне политике у региону Западног Балкана у циљу евалуирања националних социјалних политика у региону. У првом делу сесије разматране су реформе јавног и цивилног сектора благостања; активностима локалних заједница, коришћењу и ефектима националне и међународне подршке локалним самоуправама,. У следећем сегменту фокус је био постављен на професији социјалног рада, остварени су значајни увиди о јавној перцепцији ове професије и изазовима за практичаре у области социјалне политике и социјалног рада у Босни и Хецеговини и Србији. На панел сесији је учествовало двадесетпеторо учесника, осврти учесника су истакли значај локалних социјалних политика у формулисању подршке грађанима која би била најадекватнији одговор на специфичне потребе на локалном нивоу.

Панел сесија „Изазови родитељства (породице) у савременом друштву“ изазвала је подједнако интересовање како појединаца из науке, тако и оних из праксе, а учествовало је више од педесет учесника из земље и региона. Циљ овог панела је био да се са различитих углова и нивоа анализирају кључне манифестације промена које се дешавају у породици данас, а које представљају изазов за родитељску праксу. У структуралном смислу, панел је обухватао две велике целине. У првом делу, излагачи су указали на кључне проблеме са којима се суочава породица у различитим контекстима у савременом друштву, док су у другом делу сесије излагачи дали осврт на актуелни одговор државе на поменуте промене у сфери родитељства и породичнној сфери уопште, кроз приказ и евалуацију различитих програма и мера које постоје у систему, а које пружају подршку породици да испуни своју основну функцију и одговори на изазове са којима се суочава у савременом друштву.

Панел “Здраво старење у свету који се мења” посетило је 50 учесника и у оквиру њега је одржана презентација 8 радова. Главне теме су биле формална (услуга помоћ у кући и смештај у домовима за старија лица) и неформална брига (пре свега у оквиру породице), као и њихов утицај на квалитет живота старијих. Поред тога, говорило се о међугенерацијској солидарности и потреби њеног промовисања, потом о правима старијих лица и коначно о насиљу над старима као једном од најнепрепознатијих видова насиља. Присутни на панелу су показали велику заинтересованост за теме које су се нашле на њему.

Организацију конференције подржао је Факултет политичких наука, Универзитета у Беграду и Комора социјалне заштите.