ТАТЈАНА ГРНЧАРСКИ

ТАТЈАНА ГРНЧАРСКИ

Професија/звање: дипл.социјални радник, директор Покрајинског завода за социјалну заштиту

Година рођења: 1961. у Кули

Образовање:  Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

Страни језици: енглески

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • Факултет политчких наука, смер социјални рад и социјална политика, Универзитет у Београду, 1980-1984.
 • Двосеместрална едукација за психотерапијски рад, Институт за ментално здравље Београд, 2003-2004.
 • Центар за средње васпитање и образовање, средње позивно образовање кадрова у друштвеним делатностима „Зарко Зрењанин“, Врбас – смер културолошке струке, звање организатор културних активности, 1978-1980.
 • Заједничка средња школа у Кули, 1976-1978.

ОПИС ДОСАДАШЊИХ ПОСЛОВА И РАДНО ИСКУСТВО

 • 2017 – ДАНАС – Покрајински завод за социјалну заштиту, Нови Сад

Радно место:  Директор

 • 2016 – 2017 – Покрајински завод за социјалну заштиту, Нови Сад

Радно место:  Вд директора

 • 2006 – 2016 – Покрајински завод за социјалну заштиту, Нови Сад

Радно место:  Саветница за социјалну заштиту

 • 1986 – 2006 – Клинички центар Нови Сад Института за неурологију, психијатрију и ментално здравље, Нови Сад

Радно место:  Социотерапеут ( индивидуални, групни и породични. Рад је обухватао све категорије душевно оболелих особаи чланова њихових породица. Радила на социјалној заштити пацијената у стању социјалне потребе)

 • 1985 – 1986 – Дечије село „др. Милорад Павловић“ , Нови Сад

Радно место:  Саветовалиште за децу и родитеље

ЧЛАНСТВО У ПРОФЕСИОНАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, АСОЦИЈАЦИЈАМА

 • Редована чланица Коморе социјалне заштите (поседује лиценцу за обављање основних стручних послова у социјалној заштити и супервизијских послова социјалне заштите)
 • Чланица Друштва социјалних радника Србије
 • Председнк синдикалне организације „Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити“, на Клиници за психијатрију/2000-2006. год.

СТРУЧНЕ ОБУКЕ И СЕМИНАРИ

 • Невидљиви сведоци и двоструке жртве: веза између насиља према женама и злостављање деце (Аутономни женски центар, Тања Игњатовић/ 2017)
 • Процена родитељског прихватања дијагнозе детета (Центар за подршку раном развоју и породичним односима „Хармонија“, Татјана Крстић/2017)
 • Акредитовани програм обуке покретање услуге лични пратилац детета (Ивана Копривица, Драгана Гајић, Катарина Мајкић/2016)
 • Обука за практичаре „Злостављана деца, жртве и сведоци“(др сц Гордан Буљан Фландер, Клиника за децу Града Загреба/2015)
 • Сигурним кораком до хранитељства (Добрила Грујић и Љиљана Иванишевић/2014)
 • Ургентно хранитељство (Јелена Радовановић и Мила Вуковић Јовановић/2013)
 • Деинституционализација кроз развој приступа Whole life whole system/2014.
 • Тимски рад у процесу доношењу одлука (Борис Вукић, Adižes institute/2013)
 • Акредитовани програм обуке „Подршка деци и младима у кризним и трауматским ситуацијама-Ургентно хранитељство“ (2013)
 • Семинар „Могућност финансирања путем ЕУ фондова“(Фонд „Европски послови“АП Војводине/2013)
 • Национална конференција „Социјални сервиси за једнаке могућности“ (2012)
 • Тренинг у оквиру пројекта „Развој социјалног предузетништва у Србији“ (Европски покрет у Србији/2011-2012)
 • Акредитовани програм обуке „Обука о приступачности у систему социјалне заштите“ (2010)
 • Акредитовани програм обуке „Методологија успостављања интегралног модела социјалне заштите локалној заједници Мапе“ (2009)
 • Чланица ауторског тима и реализатор акредитованог програма обуке „Методологија реализације обуке“
 • Чланица ауторског тима и реализатор акредитованог програма обуке „Супервизија у ЦСР“
 • Лиценцирана тренерица за програм „Примена групног рада у систему социјалне заштите“ (Јасна Вељковић и Вера Деспотовић/2008)
 • Асертивни тренинг, 16 сати искуственог курса, тренер Даниела Живанчевић/2008
 • Методологија обуке за практичаре(ОПМ тим, координатор обуке Jess Price/2007)
 • Семинар „Медији и социјална политика“ (Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику/2007)
 • Обука „Стратешко планирање“ (Тања Лазор/2007)
 • Обука представника и представница политичких странака о основама инвалидности (Центар „Живети усправно“ и Новосадско удружење студената/2006)
 • Психолошка комуниколошка радионица „Давање feedback-а поступку стручног надзора (ОК Manadzment/2006)

ОБЈАВЉЕНИ СТРУЧНИ РАДОВИ И ТЕКСТОВИ

 • „Нове услуге за породицу-повремени породични смештеј“, Глас центара бр.51, година XIII-јул 2016. Врњачка Бања, стр. 22-24.
 • „Путеви развоја супервизије у центрима за социјални рад, како до боље супервизије“, Актуелности, бр.3-4/2011.стр.7-13.
 • „Стручна подршка ПЗСЗ центрима за социјални рад на територији АП Војводине“, Глас центара, бр.43, јун 2014, Врњачка Бања, стр.49-51, аутор текста
 • „Радно-окупациона терапија или радно-окупационе активности-могућност за побољшање квалитета живота старијих особа на смештају у установама социјалне заштите“, Зборник стручних саопштењаи постера, Осми национални геронтолошки конгрес, Врњачка Бања 21-23.05.2010.године, аутор текста
 • „Извештај о реализацији округлих столова са представницима ЦСР-а у АП Војводини“, Масечник канцеларије за инклузију Рома, бр.42, септембар 2014.године, стр 17-19, кооаутор
 • „Социјално предузетништво-могућности и изазов за одрживи развој социјалне заштите“, Актуелности, бр.7-8/2011.стр.101-106, аутор

АКТИВНОСТИ

 • Координатор I у једном периоду од 4 месеца менаџер на пројекту “Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду2015/2017. године, саставни део ИПА 2013.УНИЦЕФ
 • Чланица пројектног тима на пројекту „Развој ургентног хранитељства и припрема система социјалне заштите за оснивање и почетак рада центара за породични смештај и усвојење у АП Војводини“, у својству Регионалног координатора за припрему система за оснивање Центара за породични смештај и усвојење у АП Војводини, 2013/2014. године
 • Чланица управног одбора пројекта Еurostart (ДИ који Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију реализује у сарадњи са регијом Friuli, Venecija Dulija, 2013/2014. године
 • Чланица Управног одбора Коморе социјалне заштите (2013-2016.год.)
 • Чланица Скупштине Коморе социјалне заштите (2012-2016.год.)
 • Аутор публикације Практикум-услуга Предах за децу са сметњама у развоју, у оквиру пројекта „Развој услуга у заједници за децу са инвалидитетом и њихове породице“, који финансира Европска унија, реализован у партнерству МРЗБПИСП, ЕУ и УНИЦЕФ, 2013. година
 • Координатор радне групе за израду стандарда за услугу Предах за децу са сметњама у развоју, у оквиру пројекта „Развој услуга у заједници за децу са инвалидитетом и њихове породице“, који финансира Европска унија, реализован у партнерству МРЗБПИСП, ЕУ и УНИЦЕФ, 2013. година
 • Учешће на Првом Сајму социјалне заштите у Београду са темом “Стручна подршка породицама са сметњама у развоју у оквиру нове услуге Предах, март 2012. године
 • Учешће на обуци под називом „Стратешко планирање и јавно заговарање“, 2012. године-Удружење грађана Amity снага пријатељства
 • Учествовала у свјству предавача на Осмом геронтолошком конгресу са међународним учешћем, мај 2010.године
 • Учествовала у реализацији пројекта италијанске невладине организације „ Progetto Sviluppo”, програм „Подршка реформи политике заштите старих лица у Србији“, водила фокус групе са старијим особама о положају старих у Граду Новом Саду. У другој фази истоименог пројекта, радила као консултант радних група за израду карте Ехуменске хуманитарне организацје и израду социјалне платфорнме , у периоду од 2007-2008-год.
 • Радила са повратницима са ратишта социотерапијске групе (пострауматски стресни сидром), 2005-2006. год.
 • Учествовала у реализацији пројекта у организацији покрајинског омбудсмана „Спречавање насиља над женама“, испред Института за психијатрију из Новог Сада, током 2005-2006. год.
 • Учествовала у комисији за доделу донација из буџета Града Новог Сада за реализацију појединачних пројеката којима се доприноси остваривању заштите, рехабилитацији и социјализацији лица у стању социјалне потребе, Нови Сад 2004. год.