СТУДИЈСКА ПОСЕТА

СТУДИЈСКА ПОСЕТА

У оквиру Пројекта Немачке организације за мђународну сарадњу (ГИЗ) „Развој услуга за маргинализоване групе“ организована је студијско путовање Републици Немачкој – Берлину и Брандербургу, у периоду од 20-24.10.2019.год.

На студијском путовању су поред представника Коморе социјлане заштите били и представници других институција и партнера на пројекту – Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства за европске интеграције, Републичког и Покрајинског завода за социјалну заштиту, Повереника за равноправност, Сталне конференције градова и општина, Тим за социјално укучивање и смањење сиромаштва.

У оквиру посете делегација наше земље је упозната са системом социјалне политике и социјалне заштите Републике Немачке, која је због специфичне државног уређења територијално администраативне поделе доста другачија од система социјалне заштите наше земље. Представљен је начин функционисања система социајлне заштите, али и Закон о социајлној заштити са својих 13 књига које га чине, са посебним освртом на нови Закон о партиципацији.

Значај посете је био велик са позиције размене искуства и стицању нових знања из области функционисања и организације система социјалне заштите. Састанци су одржани са представницима свих нивоа власти – Министарство за рад, социјална питања, здравство, жене и породицу Савезне покрајине Брандербург, Министарство за омладну и спорт, Међународни савез и Савез Берлин-Брандербур – који се бави аспектима социјалног рада, помоћи бескућницима, професионалну оријентацију, бригу о деци, школско и професионално образовање, рад са мигрантим, волонтерство и међународни пројекти, али и са представицима градова и заједница општина.

Упечатљив део посете је била посета Служби за интеграцију у Постдаму, која је надлежна за подршку особама са инвалидитетом у делу образовања, рехабилитације, заступања и запошљавања особа са инвалидитетом. Радни састанак је одржан и са градоначелником града Панкетала г-дином Вонкеом и руководиоцем стручног сектора за социјална питања, г-ђом Ленерт. Запослени у Министарству за омладину и спорт су представили систем контроле квалитета и надзора над установама које се баве заштитом деце и младих. Упознавање са системом социјалне заштите Републике Немачке је завршено посетом Центрима за породицу и децу које су организоване као регионалне услуге и центрима за пружање социјалних услуга (центрима за социјални рад), које се пружају на локалном и регионалном нивоу.