СТРАТЕГИЈА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2021-2026.ГОДИНЕ – ПОЧЕТАК ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

У сарадњи Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Немачке развојне сарадње, израђен је Предлог стратегије деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници. Стратегија обухвата период од 2021. до 2026. године и усмерена је ка постепеном смањењу броја корисника домског смештаја и њихове инклузије у ширу заједницу.

Влада Републике Србије донела је закључак, на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања којим се покреће јавна расправа за доношење Стратегије деинституционализације за период од 2021-2026.године.

Позивамо све заинтересоване колеге, представнике установа социјалне заштите, пружаоце услуга и организације цивилног друштва да узму учешће у јавној расправи.

Пројекат Немачко-српске развојне сарадње “Услуге социјалне заштите за осетљиве групе“, који спроводи ГИЗ, наставља да подржава израду пратећих докумената као део свеобухватне подршке унапређењу услуга социјалне заштите.