СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЈАВНОСТ – ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗРАДУ КОМУНИКАЦИОНЕ СТРАТЕГИЈЕ

У просторијама Коморе социјалне заштите, одржан је иницијални састанак професионалних удружења и синдиката у области социјалне заштите са циљем договора о заједничком раду на изради комункационе стратегије. Циљ израде оваквог документа је покушај осмишљавања активности које би допринеле промоцији услуга из области социјалне заштите, афирмацији професије али и креирању механизама комуникације са јавности у кризним ситуацијама.

Свој допринос у овом процесу дали су представици Удружења стручних радника социјалне заштите Републике Србије, Асоцијација центара за социјални рад, Удружење правника у социјалној заштити „Аргумент“, Удружење послодаваца установа социјалне заштите Републике Србије, Удружење послодаваца установа социјалне заштите Војводине, Удружење приватних установа социјалне заштите, Синдикат запослених у социјалној заштити Републике Србије, Нови синдикат запослених у социјалној заштити, ГС здравствна и социјалне заштите „Независност“ и Синдикат ГЦСР у Београду „Независност“.

Постигнут је договор о добрим намерама за заједничку сарадњу, као и план активности за наредни период.