Седница управног одбора КСЗ

На редовној седници Управног одбора Коморе социјалне заштите, одржаној дана 22. априла 2015. године, расправљало се о следећим питањима:

  • Утврђивање предлога Завршног рачуна за 2014. годину;

  • Доношење Одлуке о предлогу расподеле средстава;

  • Утврђивање Предлога измене и допуне Финансијског плана Коморе за 2015. годину и Плана набавки за 2015. годину;

  • Доношење Правилника о организацији рачуноводства и попису имовине у Комори;

  • Доношење Правилника о коришћењу средстава за репрезентацију и угоститељске услуге у Комори;

    и донео одговарајуће одлуке.

Чланови Управног одбора су поменули и многа значајна питања и пренели сугестије чланова Коморе везане за: бодовање, организацију стручних скупова, доступност информација и др.

Још једном је указано на неопходност измена Правилника о лиценцирању стручних радника, али и доношење Правилника о полагању испита за лиценцу.

Након дискусије о активностима Коморе у досадашњем периоду, дискутовало се о реализацији будућих активности: објављивању Кодекса професионалне етике, организовању стручних скупова са предлогом активних тема као и унапређењу поступка пријаве и категоризације стручних скупова.