Седми “Дани социјалне заштите”

Седми “Дани социјалне заштите”

У организацији Новог сидиката запослених у социјалној заштити Србије, одржани су седми по реду Дани социјалне заштите Србије, у периоду од 28.маја до 02.јуна 2019.године, у Бањи Јунаковић. Традиционално, ова манифестација се реализује као едукативно – рекреативна и намењена је за чланове Новог синдиката социјалне заштите Србије, али и за друге запослене у установама социјалне заштите.

У оквиру едукативног дела ове манифестације, одржана су два тематска предавања и округли столови на теме које су актуелне и од значаја за стручне раднике и сараднике у систему социјалне заштите. Организатор и фацилитатор радног дела је био Зоран Никодијевић, представник Новог синдиката и правник Геронтолошког центра Јагодина.

Прва трибина у оквиру ове манифестације је имала назив „Изазови у остваривању права и заштити од дискриминације старих у социјалној заштити“ је одржана 29.05.2019.године. Излагање о овој теми је имала Бранкица Јанковић, Повереница за заштиту равноправности. Колеге су биле у могућности да кроз интерактивну дискусију разјасне поједине случаје и добију смернице за поступања у циљу смањења ризика од настанка дискриминације старих. Нара Сатарић, председница УО „Amity-снага пријатељства“ је представила положај старих у друштву и у систему социјалне заштите. Игор Бошњаковић, представник Кморе социјалне заштите је кроз интерактивну презентацију представио присутнима рад Етичког одбора коморе социјалне заштите и указао на значај поштовања етичких начела у раду, нарочито када су у питању корисници из категорије старих. Уз еминентне излагаче, учесници су имали могућност да дискутују на ове значајне теме из области заштите права наших најстаријих суграђана.

Следећег дана је одржана трибина „Права лица са менталним и интелектуалним сметњама у резиденцијалним установама социјалне заштите – нормативни оквир, потребе и пракса“ која је посвећена унапређењу положаја лица са интелектуалним и менталним сметњама. Осврт на актуелни Нацрт закона о заштити права лица са менталним и интелектуалним сметњама у установама социјалне заштите и његову усклађеност са међународним правним оквиром, презентовала је Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права. Такође, свој поглед на Нацрт закона али и приказ положаја корисника са менталним и интелектуалним сметњама смештеним у установе социјалне заштите је дао и Горан Петковић, руководилац Радне јединице Тешице и члан радне групе за израду Закона. Горан Петковић је овом приликом и као председник Управног одбора Коморе социјалне заштите изнео етичке дилеме у раду са лицима са сметњама који се налазе на резиденцијалном смештају. Веома инспиративно излагање је имао и прф.др Драган Раванић, психијатар и судски вештак који је говорио у условима за лишење пословне способности, са посебним освртом на тзв.“асистирани пристанак“ корисника као алтернативу лишењу пословне способности неких корисника.

На велико задовољсво учесника, до краја скупа су одржана и два округла стола са темом унапређења услуга социјалне заштите.