Роми као вулнерабилна група у систему здравствене и социјалне заштите

Роми као вулнерабилна група у систему здравствене и социјалне заштите

Током септембра, октобра и новембра одржане су едукације „Роми као вулнерабилна група у систему социјалне и здравствене заштите – приступ недискиминације“. Обука је реализована од стране Удружења правника за медицинско право – СУПРАМ, а у оквиру пројекта који спроводи ГИЗ.

Обуке су одржане у домовима здравља у Мерошини, Владичним Хану, Сурдулици, Суботици, Сенти, Бачкој Паланци, Алексинцу, Крушевцу али и у центрима за социјални рад.

Средином септембра, ова обука је реализована у просторијама Центра за социјални рад Зајечар. Кључна тема ове едукације је дискриминација и предрасуде у односу на ромску поспулацију, као и доступности здравствене и социјалне заштите овој групи. Посебан део обуке се односио на заштиту права пацијената из Ромске популације, механизмима за заштиту права, приступ који имају у оквиру инсистуција како система здравства тако и систему социјлане заштите. Едуакцији су присуствовале колеге из Центра за социјални рад Зајечар, Дневног боравка „Облутак“ и Центра за породични смештај и усвојење Ћуприја.

Почетком новембра, ова обука је организована у посторијама Центра а социјални рад Апатин. Предавачи на едукацији су били: др Марта Сјеничић и др Хајрија Мујовић из Института друштвених наука, др Драган Миљуш са Института за јавно здравље Србије, др Милан Јовановић БАТУТ, проф.др Мирослав Бркић са Факултета политичких наука, Ивана Копривица директорка Центра за породични сметај и усвојење Нови Сад и Сандра Перић из Коморе социјалне заштите. Обуци су присуствовале колеге из Центра за социјални рад.