РОМИ КАО ВУЛНЕРАБИЛНА ГРУПА – ПРИСТУП И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА

РОМИ КАО ВУЛНЕРАБИЛНА ГРУПА – ПРИСТУП И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА

У организацији Удружења правника за медицинско право – СУПРАМ, уз подршку Немачке развојне агенције ГИЗ, одржана је едукација Роми као вулнерабилна група – приступи и недискриминација, која је акредитована од Здравственог савета и прихваћена као едукација из другог система у Комори социјалне заштите. Едукација је намењена запосленима у систему здравствене и социјалне заштите у циљу јачања капацитета за унапређење пракси и поступања према Ромима заснованим на антидисриминационим принципима. Поред предавања и дискусија са запосленима у сектору здравства и социјалне заштите, предвиђено је и пружање подршке институцијама кроз пружање одговора на питања заштите људских права и спречавања дискриминације која се јављају у пракси.

Едукације су током јуна одржане у Вршцу, Шапцу, Кули и Пожаревцу, док је од септембра, планирано је да се едукације одрже и у другим градовима поштујући равномерну регионалну заступљеност. Учешће на едукацији је бесплатно за све стручне раднике.