Резултати евалуације скупа – Дани социјалног рада

Резултати евалуације скупа – Дани социјалног рада

Поштоване колеге,

Захваљујемо свим учесницима стручног скупа “Дани социјалног рада” у Врњачкој Бањи на издвојеном времену за попуњавање евалуционог упитника. Ваше мишљење нам је од велике користи када је реч о планирању организације скупова у наредном периоду.

Представљамо резултате евалуације стручног скупа “Дани социјалног рада”:

Стручни радници су оценили скуп на следећи начин:

испод очекивања – изјаснило се 4.5% испитаника;

осредње – изјаснило се 13.6% испитаника;

добро – изјаснило се 36.5% испитаника;

одлично – изјаснило се 45.4% испитаника.

Анализа упитника указује да је просеча оцена семинара 4.21, што карактерише скуп као “успешан”.

Највећи број стручних радника се изјаснио да су теме на семинару биле веома значајне за њихов рад и избор тема оценио са оценом 4.14.

Теме које су стручни радници издвојили као најзначајније су:

      1. Искуста у примени Правилника о лиценцирању установа;

      2. Искуства у примени Правилника у лиценцирању стручних радника;

      3. Унапређење емоционалног здравља социјалних радника.

Остале теме су такође биле важне, али најмања заинтересованст стручних радника односила се теме које се тичу образовања социјалних радника.

Већина испитаника сугерисала је да на будућим скуповима треба предвидети могућност дискусије и изношења примера из праксе. Напомињемо, да су се организатори скупа одлучили за другачији концепт организације услед великог броја пријављених радова које је требало презентовати на адекватан начин. Ову сугестију ћемо имати у виду за будуће организовање скупова који ће бити тематски опредељени и са мањим бројем учесника.

Такође, један број учесника се изјаснио да би било добро променити место одржавања скупа. Позивамо вас да сви заједно учествујемо у планирању будућих скупова и утврдимо које би теме биле најадекватније, као и у којим местима би требало да се одрже.

С поштовањем,

Стручна служба Коморе