Реформа система одговорности

Округи сто под називом „Реформа система одговорности“ у организацији Института друштвених наука је одржан 01.11. у просторијама Института. На округлом столу се дискутовало о различитим нивоима одговорности у разноврсним областима – од правосудног система, приступа здравственој заштити, обезбеђивања јавног превоза, извештавања медија и система одговорнсоти у области социјалне заштите.

Представник Коморе социјалне заштите, Сандра Перић, је учествовала на округлом столу са темом „Одговорност система социјалне заштите у поступцима насиља у породици“. У овом делу представљене су вишеструке улоге и делегирана одговорност центара за социјални рад, али и одговорност других система у циљу заштите жртава породичног насиља. Округли сто било је прилика да се са представинима правосудног система, судијама основног  и апелационог суда који се баве породичним односима, разјасне поједине недоумице у вези са поступцима из области породичног права.