ПРВИ ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦУ  У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ПРВИ ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦУ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Комора социјалне заштите је организовала први испит за лиценцу 21.12.2018.године у просторијама Високе школе социјалног рада у Београду. Почетак организовања испита за лиценцу је изузетно значајан са аспекта подизања квалитета стручног рада у установама социјалне заштите. На овај начин, процес лиценцирања стручних радника је добио свој пун смисао, а колеге које су успешно положиле испит су добиле потврду да су заиста савладали основе социјалне заштите.

Полагање испита је почело у 10 часова, а кандидате је поздравио и пожелео им успешан испт Ненад Нерић, државни секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Кандидате је поздравила и Сања Ђурђевић, професор и заменик директора Високе школе за социјални рад и Сандра Перић, директорка Коморе социјалне заштите.

Испиту је приступило укупно 39 кандидата. Кандидати који су положили писмени део испита, су полагали и усмени део, на приказима случаја из праксе. Кандидате је испитивала једна од три испитне комисије. Испит је успешно положило 20 кандидата.

До краја јануара 2019. Године ће на сајту Коморе социјалне заштите бити објављени наредни рокови за полагање испита за лиценцу. Сва потребна документа за подношење захтева за полагање испита, упутство као и потребну литературу за припрему испита, можете пронаћи на сајту Коморе социјалне заштите.