Професионална етика у социјалној заштитие

Акредитована обука “Професионална етика у социјалној заштитие“ одржаће се 10. 09. 2022 године у Београду, ул. Ломина 57/10 од 10 до 16 часова.

Учесници обуке добијају 15 активних бодова.

Специфични циљеви обуке су:

  • пружање теоријске основе за разумевање етичких питања, етичких стандарда и стандарда професионалног понашања у социјалној заштити;
  • унапређење етичке компетенције;
  • унапређење релевантних знања и вештина прилком доношења етички засноаних одлука и разрешавања етичких дилема.

Пријаве и информације путем мејл адресе vesnatrbovic@gmail.com или телефона 063 8393998

У прилогу се налази агенда, позивно писмо са више инфоамцијa, образац пријаве за обуке.

Тренери на обуци:
Весна Трбовић, дипл.социјална радница, саветница за супервизију и процену стручног рада, тренер личног развоја, ауторка и тренер више обука у социјалној заштити са дугогодишњим искуством у раду центра за социјални рад и Етичког одбора. Владан Јовановић, дипл.правник, регионални консултант за социјалну заштиту, професор на предмету Етика на Факултету за медије и комуникацију.

Акредитовани програм није у организацији Коморе социјалне заштите, и у складу са тим не одговарамо за реализацију, садржај и цену истог.