Професионална етика у социјалној заштити

Акредитовни програм обуке под називом „Професионална етика у социјалној заштити“ одржава се  04.12.2021. од 09.30-16 часова

Аутори и реализатори обуке су Весна Трбовић, саветница у РЗЗСЗ и Владан Јовановић, самостални консултант за социјалну заштиту. Обука се одржава у Београду,  Ломина бр.57/10

Пријаве слати на мејл: vesnatrbovic@gmail.com ili vldjovanovic@yahoo.com

Цена обуке је 4.500,00 динара

Акредитовани програм није у реализацији Коморе социјалне заштите, и у складу са тим не одговарамо за организацију, садржај и цену истог