Препоруке и смернице  за унапређење принципа  етичког  понашања стручних радника

Препоруке и смернице за унапређење принципа етичког понашања стручних радника

fr guidelinesЕтички одбор Коморе социјалне заштите, у оквиру своје саветодавне функције у погледу примене Кодекса професионалне етике стручних радника социјалне заштите Србије, на својој редовној седници одржаној дана 08.02.2016. године, донео је Препоруке и смернице за унапређење принципа етичког понашања стручних радника.

Ове препоруке и смернице послодавцима и стручним радницима треба да олакшају утврђивање и превазилажење ситуација у којима постоји повећан ризик повреде Кодекса и професионалне етике и ситуација које захтевају социјално одговоран начин понашања стручних радника и предузимање одговарајући превентивних мера. 

Клик на линк испод

Препоруке и смернице за унапређење принципа етичког понашања стручних радника