Позив за давање предлога

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања финализује Нацрт закона о изменама и допунама закона о социјалној заштити.

Због значаја који израда Закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити има за систем социјалне заштите, молимо Вас да се активно укључите и дате свој допринос у финализирању текста Нацрта закона и решавању отворених питања својим коментарима, сугестијама и предлозима. Предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре доставити дo 15. јула, на e-mail адресу: socijalnа.zastita@minrzs.gov.rs

Пречишћен текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити, усаглашен са прихваћеним коментарима, односно примедбама и предлозима релевантних министарстава, органа и организација који су доставили мишљење на  текст Нацрта можете погледати овде.

Напомињемо, да су у пречишћеном тексту Нацрта закона црвеном бојом обележене одредбе које су остале као отворена питања и дилеме.

Стручна служба Коморе