Позив за достављање радова – “Глас центара”

Позив за достављање радова – “Глас центара”

Поштовани,

Позивамо вас да нам шаљете прилоге о вашим активностима између два броја билтена “Глас центара“. Излазак новог броја билтена планиран је за почетак децембра.

Текстове слати на ћириличном писму, TIMES NEW ROMAN, са фотографијама одговарајуће резолуције, послатим одвојено од текста.

Рок за слање је 20.11.2020.

Прилоге слати на мејлове: zurzinovic@gmail.com; ljubica.zurzinovic@csrsabac.org.rs

Потврдићемо сваки примљени мејл са прилогом.