Позив на Конференцију  “Одговорност – према себи, према послу и према другима”

Позив на Конференцију “Одговорност – према себи, према послу и према другима”

П О З И В

на Конференцију

“Одговорност-према себи, према послу и према другима”

26.04.2016.године у 12 часова

Геронтолошки центар Бежанијска Коса

Марије Бурсаћ

                 Поштовани/e,

Обавештавамо вас да Комора социјалне заштите организује конференцију под називом, “Одговорност-према себи, према послу и према другима”, на којој ће предавач бити проф. др Бранко Ћорић.

Конференција ће бити одржана у Београду, дана 26.04.2016. године у просторијама Геронтолошког центра Бежанијска Коса, са почетком у 12 часова.

Жеља нам је да на овом стручном скупу, представимо и Кодекс професионалне етике и да све стручне раднике и стручне сараднике упознамо са овим изузетно важним документом

Молимо Вас, да стручне раднике упознате са организацијом скупа и да најкасније до 22.04.2016.године, доставите попуњене Пријавне формуларе, које Вам у прилогу прослеђујемо, обзиром да је број места ограничен.

Чланови Коморе не плаћају котизацију. За стручне раднике, који нису чланови Коморе, а који су заинтересовани да присуствују, котизација износи 1.000,00 динара.

Уплата на рачун 840-638667-71

Учешћем на конференцији, стручни радници, у складу са Бодовном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце, остварују  5 бодова.

Д и р е к т о р

Србијанка Ђорђевић