Подршка супервизорима

Подршка супервизорима

У оквиру својих активности, Комора социјалне заштите је 10.јула, реализовала Округли сто са темом „Подршка супервизорима“ у просторијама Дечијег села „Др.Милорад Павловић“ у Сремској Каменици. Овај скуп је био намењен, првенствено, стручним радницима који имају лиценцу за обављање супервизијских послова, али их актуелно не обављају. Скупу су присуствовали и супервизори из Градског центра за социјални рад у Београду и Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад који се налазе на позицији супервизора у својим установама.

У првом делу, Сандра Перић, директорка Коморе је анализирала проблеме са којима се суочавају стручни радници у погледу обнове супервизијске лиценце и истакла велики улогу и значај Републичког и Покрајинског завода за социјалну заштиту. Кроз дискусију, супервизори су изнели своје мишљење о положају супервизора, оптерећености послом, преклапањем улога које обављају.

У другом делу, Далиборка Антонић Батрнек, психолог и супервизор, се питањима супервизије бавила из угла пружаоца услуга. Кроз презентацију је изнела основне предности и неопходност увођења супервизије у услугама социјалне заштите. Износећи дилеме са којима се суочавају стручни радници запослени код пружаоца услуге, недвосмислено упућује на потребу за супервизијом у свим сегментима стручног рада пружаоца услуга.

У последњем делу, Мирко Јанкелић, социјални радник и супервизор, је из позиције директора установе за смештај и пружаоца услуге становање уз подршку, изнео низ практичних примера који указују на неопходност супервизије и начини на који стручни радници запослени код пружаоца услуга подржавају једни друге услед недостатка супервизијске подршке.

На округлом столу је представљен и Приручник „Супервизија у центрима за социјални рад“, који су издали Удружење стручних радника, Факултет за медије и комуникацију и Комора социјалне заштите. Учесници округлог стола су имали прилике да добију примерке овог Приручника.