ПОДРШКА ПРИПРАВНИЦИМА

Комора социјалне заштите је наставила са пружањем подршке стручним радницима који тренутно обављају приправнички стаж и који су на стручној пракси, односно стручним радницима који су пријавили испит за лиценцу. Током јануара организована су три округла стола, на којима су присуствовале колеге које приправнички стаж обављају у центрима за социјални рад, пружаоцима услуга у заједници, првихатних и државних установа за смештај. Укупно је на округлим столовима било присутно 25 стручних радника.

Обрађивали смо теме које се односе на функционисање и организацију система социјалне заштите, категорије корисника, елементе породично-правне заштите као и стандарде за пружање услуга.

С обзиром да смо од колега добили позитивну повратну информацију о значају овакве врсте подршке, Комора социјалне заштите ће и у наредном периоду наставити да организује различите едукативне садржаје који су бесплатни и доступни свим колегама.

Приправници који су заинтересовани за присусво оваквим садржајима, могу се јавити путем мејла ispit@komorasz.rs