ПЕТИ БАЛКАНСКИ ФОРУМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „САРАДЊА ПРАВОСУДНОГ СИСТЕМА И СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ“

ПЕТИ БАЛКАНСКИ ФОРУМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „САРАДЊА ПРАВОСУДНОГ СИСТЕМА И СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ“

Са аспекта заштите најбољих интереса корисника, сарадња система социјалне заштите и правосудног система је од изузетног значаја. Пракса, искуства и дилеме у овој области били су тема Петог блаканског форума који је одржан од 13 -15.03.2019.год., у Крагујевцу. Конференцију су организовали Асоцијација социјалних радника, Републички завод за социјалну заштиту и Комора социјалне заштите.

Теме везане за старатељску заштиту и заштиту права детета, поступци пред судом и бракоразводни спорови су биле у фокусу на радном делу конференције. Свака тема је обрађена из угла система социјалне заштите и правосуђа, тако да су предавачи били прдавачи били стручни радници у непосредном раду са корисницима из центара за социјални рад, представници Републичког завода за социјалну заштиту  и четири судије поштујући равномерну регионалну заступљеност система правосуђа, како бисмо били у прилици да чујемо различите праксе. Кроз дискусију, колеге су имале могућност да изнесу своје дилеме у вези узрока и последица недовољне повезаности два система, али и постојао и простор за конструктивне предлоге.

Скупу је присусвовало 420 стручних радника запослених у систему социјалне заштите, као и гости из земаља у региону. Присутнима се обратио представник Коморе социјалне заштите Републике Словеније, представници Удружења стручних радника Републике Српске и Удружења из Федерације, као и гости из Црне Горе.

Close Menu
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!