Основна обука за супервизоре

Основна обука за супервизоре

Супервизија је препозната као значајан и незаобилазан сегмет социјалне заштите. Јачањем супервизијске подршке је један од начина на који подижемо квалитет стручног рада у центрима за социјални рад. Уз све тешкође са којима се супервизори сусрећу у свакоднвном раду (обављање двоструких улога, оптерећеност послом, недостатак регулаторних механизама и сл.) бенефити од супервизије и даље представљају значајан ресурс система социјалне заштите.

У сарадњи са ауторима и тренерима на програму „Основна обука за супервизију у центрима за социјални рад“, Комора социјалне заштите је организовала обуку за супервизоре који обављају послове супервизије али још увек нису прошли основну обуку за супервизоре. Едукација се реализовала у просторијама Републичког завода за социјалну заштиту у периоду од 20.-24.08.2019.године. Обуку су реализовле тренерице Нада Шарац и Светлана Живанић. Учесници на обуци су били запослени у Центрима за социјални рад у Крушевцу, Владимирцима, Нишу, Градском центру за социјални рад Београд и Центру за породични смештај и усвојење Лозница.

Ово је друга по реду едукација из области супервизије коју је реализовала Комора социјалне заштите. Прва се одржала почетком године у просторијама Покрајинског завода за социјалну заштиту. Групу су чинили стручни радници запослени у центрима за социјални рад на територији Аутономне покрајине Војводине, који већ обаљају послове супервизије. Тренерице на овом програму су биле Наташа Милић Теофиловић и Татијана Грнчарски.

Close Menu
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!