Округли сто – подршка корисницима за живот у најмање рестриктивном окружењу

Округли сто – подршка корисницима за живот у најмање рестриктивном окружењу

Дана 30.11.2018. године  у просторијама Дечијег села у Сремској каменици, одржан је округли сто у оквиру пројекта којег финансира Европска унија „Отворена капија“, а чији су носиоци Друштво за развој и креативност и Геронтолошки центар „Јеленац“ из Алексинца. Тема округлог стола је била представљање резултата пројекта и будућих активности у процесу деинституционализације, али и исцрпна презентација концепта „нормализације“ за лица са сметњама у развоју и  интелектуалним тешкоћама, коју је имао психолог Геронтолошког центра Драгослав Ранђеловић.

Округлом столу су присуствовали запослени у Геронтолошком центру Алексинац и Дечјем селу „Др.Милорад Поповић“ у Сремској Каменици, али и стручни радници из других установа за резиденционални семштај корисника.

Закључци су се односили на то да је у наредном периоду неопходно упознати већи број стручних радника са значајем деинституционализације, нарочито колеге које су запослене  у центрима за социјални рад, али уз континуирано истицање значаја развоја услуга у заједници и обезбеђивања одрживости постојећих услуга, као кључног фактора за наставак процеса деинституционализације.