Одржани састанци у Сечњу и Ћуприји

Одржани састанци у Сечњу и Ћуприји

У Сечњу је дана 29.10.2014. године, одржан састанак са директорима центара за социјални рад средњобанатског округа. Састанак је одржан на иницијативу државног секретар Ласла Чикоша, а састанку су присуствовале и Рада Митровић, директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту и Србијанка Ђорђевић, директорка Коморе социјалне заштите.

Директори центара су изнели своје актуелне проблеме, а говорило се и о постојећим услугама социјалне заштите на локалном нивоу, као и о проблемима у реализацији и могућностима регионалног повезивања.

Дана 30.10.2014. године у Ћуприји је државни секретар Ласло Чикош одржао састанак са директорима центара за породични смештај и усвојење из Крагујевца, Ниша и Ћуприје, а потом је одржан и састанак са директорима и сарадницима центара за социјални рад поморавског округа. Циљ састанка је упознавање са актуелном проблемима у делу материјалних и људских ресурса, успостављање услуга на локалном нивоу и могућности регионалне сарадње.

Представник Републичког Завода за социјалну заштиту, Ружица Јелисавац, упознала је присутне са могућностима сарадње и позвала их да се за дилеме или питања из домена стручног рада, обрате Заводу за стручну помоћ и подршку.

Директорка Коморе социјалне заштите, Србијанка Ђорђевић, упознала је присутне са досадашњим активностима Коморе и плановима за наредни период. До краја ове године очекује се усвајање Кодекса професионалне етике, Правилника о приправничком стажу и испиту за лиценцу, као и покретање иницијативе за измене Правилника о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити. У плану за наредну годину је организација више регионалних едукација и стручних скупова са темама за које се процени да су најпотребније стручним радницима.