Одржани акредитовани програми обуке

Одржани акредитовани програми обуке

Наставак својих активности у циљу јачања капацитета стручних радника и стицања услова за обнову лиценце, Комора социјалне заштите је реализована у претходним месецима бесплатне акредитоване програме обуке за своје чланове. Од 17.-19.09.2019.године, у Београду, у просторијама Геронтлошког центра Београд, одржана је обука „Интервенције центара за социјални рад у поступцима злостављања и занемаивања“, ауторке проф.др Невенке Жегарац. Учесници на обуци су биле колеге запослене у ценрима за социјални рад и колеге из установа за смештај деце.  

Акредитван програм обуке „Примена старатељства у центрима за социјални рад – улога и одговорнсти водитеља случаја и правника“ је одржана од 28. до 30.09.2019.године у Центру за социјални рад Ниш. На обуци су присуствовале колеге из Ниша, Мерошине, Прокупља, Беле Паланке, Дољевца, Косовске Митровице, Ранилуг, Јагодине, Ћићевца, Дома за децу „Јефимија“, Центар за социјални рад Општине Власотинце и Црне Трава. Овај акредитовн програм обуке је одржан у октобру у просторијама Центра за социјални рад Суботица, на којем су присуствовали стручни радници из Суботице, Сомбора, Апатина, Oџака, Кикинде Србобрана,Темерина, Дома за смештај душевно оболелих лица Стара Моравица и Покрајинског завода за социјалну заштиту.

Почетком новембра, у два термина 06. и 07.11, одржан аредитован програм обуке „Центар за социјални рад у поступцима са иностраним елементом“, у Београду у просторијама Института за упорено право. Овај акредитован програм је намењен правницима и водитељима случаја у центрима за социјални рад. Обукама су присуствовали стручни радници из Градског центра за социјални рад Београд, Центра за социјални рад Шид, Штрпце, Пожаревац, Ћићевац, Сремска Митровица, Смедерево, Шабац, Геронтолошког центра Београд, Дечијег села Сремска Каменица, Центра за породични смештај и усвојење Милошевац, стручни радници из приватног дома „Падина“ и „Мелиор Вита“, као и незапослене колеге.