ОДРЖАНИ АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ ОБУКЕ ЗА ЧЛАНОВЕ КОМОРЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ОДРЖАНИ АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ ОБУКЕ ЗА ЧЛАНОВЕ КОМОРЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Комора социјалне заштите је и почетком ове године наставила са организацијом бесплатних акредитованих програма обуке за своје чланове, у циљу подршке унапређења стручног рада али и подршке у обнављању лиценци.

Стручни радници имали су прилике да присуствују програмима обуке „Интервенција центара за социјални рад у поступцима заштите деце од злостављања и занемаривања“ који је одржан у Чачку. На обуци су присуствовали запослени у установама социјалне заштите који су територијално блиски, али и стручни радници запослени у цивилном сектору а који се баве пружањем услуга намењених деци и младима. Још један акредитовани програм намењен стручним радницима у чијем фокусу је заштита деце и младих „Дете са траумом – од препознавања до помоћи“, одржан је у Центру за социјални рад Пирот и Дому за децу без родитељског старања „Дуко Радовић“ у Нишу. Обукама су присуствовали стручни радници из центара за социјалани рад, Центра за породични смештај и усвојење као и из установа за смештај деце и младих.

Акрдитовани програм обуке „Стратегије суочавања са професионалним стресом“ је реализован у Лозници, Београду и Ражњу. Овој обуци су присуствовали стручни радници запослени у центрима за социјални рад али и незапослени.

За пружаоце услуга одржана је обука „Примена скале за процену функционалне ефикасности“ у мачванском региону, као и „Преговарање са тешко сарадљивим кориснцима“ која је одржана у Дому за одрасле „Свети Василије Острошки – Чудотворац“ у Новом Бечеју.  

И у наредним месецима, Комора социјалне заштите планира наставак реализације акредитованих програма обуке за своје чланове.