Одржана свечана седница Скупштине Коморе

Дана 29.01.2014.године одржана је VII редовна седница Скупштине Коморе и на овој седници су усвојени: Извештај о раду, Програм рада, Измене Статута.

Истог дана одржана је и свечана седница Скупштине Коморе поводом обележавања прве годишњице рада.

Свечаној седници присуствовали су чланови Скупштине и Стручне службе Коморе, државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Бранкица Јанковић са сарадницима, као и чланови Републичког и Покрајинског завода. Седници су присуствовали и чланови Одбора за припрему Коморе, Удружења стручних радника, Друштва социјалних радника, као и представници установа и центара.

Државна секретарка, Бранкица Јанковић, честитала је годишњицу рада свим члановима Коморе рекавши да имају много разлога да буду поносни на свој рад с обзиром на чињеницу да су већ у првој години постојања успели да остваре све постављене циљеве, а пре свега да уведу систем контроле квалитета у област социјалне заштите. Бранкица Јанковић је изразила наду да ће у годинама које долазе Комора бити један од главних партнера Министарства, као и да ће заједно са другим установама бити активан актер у даљем процесу реформи, и неко ко ће увек први препознати потребе професионалца у области социјалне заштите.

Директорка Коморе, Србијанка Ђорђевић, представила је рад Коморе у претходној години.Главни правци деловања били су успостављање и јачање капацитета организације и спровођење поступка лиценцирања стручних радника.

Решењем АПР-а од 16.01.2013.године Комора је добила статус правног лица, успостављен је рад Управног, Надзорног, Етичког одбора и Стручне службе.Усвојена су неопходна нормативна акта и обезбеђен је простор за рад.

Најзначајнији задатак у делу поверених послова је лиценцирање стручних радника и успостављање Регистра издатих лиценци и Регистра чланова Коморе.

Од почетка примене Правилника о лиценцирању стручних радника, односно од маја месеца до сада Комори је пристигло 2715 захтева за лиценцирање.
Стручна служба је обрадила 2550 захтева, а у Регистру издатих лиценци уписано је 2635.

Стручни радници подношењем једног захтева са одговарајућом документацијом остварују право на више лиценци. Супервизори су у обавези да имају и лиценцу за основне послове, а један број колега је остварио право на лиценцу за основне и специјализоване послове.

Велико је задовољство и успех да је у Регистру чланова Коморе 2399 чланова. Захваљујемо се свим колегама који су препознали значај Коморе и указали нам поверење. Захваљујући свим члановима, Комора је најбројнија организација у систему социјалне заштите и као Комора имамо обавезу да у наредном периоду оправдамо указано поверење.

Након представљања рада Коморе, уручене су лиценце запосленима у ЦСР Крагујевац ,Нови Сад, Нови Бечеј, Ада, Пожаревац, као и НВО Екуменској хуманитарној организацији из Н.Сада.