OДРЖАН ДРУГИ ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦУ

OДРЖАН ДРУГИ ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦУ

Комора социјалне заштите је почетком године објавила термине за полагање испита за лиценцу и то: март, јун, септембар и децембар. Лиценца за стручне раднике представља регулаторни механизам и потврђује да стручни радник има све потребне квалификације, да је током приправничког стажа савладао основе система социјалне заштите и стекао неопходна знања и вештине за рад са различитим корисничким групама.

Први  испитни рок у 2019.године је одржан 22.марта, са почетком у 10 часова. Испит је и овај пут реализован у просторијама Високе школе за социјални рад, Теразије бр.34.

Писменом делу испита је приступило 45 стручних радника међу којима је највећи број стручних радника који су приправнички стаж обавили у центрима за социјални рад. Структура кандидата по професијама је показала највећу заступљеност социјалних радника (20 кандидата), затим дефектолога (14) и психолога (7). Нешто мања је заступљеност других професија као што су правници (2 кандидата), андрагог (један кандидат) и педагог ( један кандидат).

Подсећамо све кандидате да се захтев и друга потребна документација за подношење захтева за полагање испита за лиценцу налазе на сајту Коморе. Такође, на сајту се налази и целокупна литература за полагање испита за лиценцу.