Одлука о утврђивању коначних резултата избора – 27.06.2016, 21:30h

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

КОМОРА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

БРОЈ: 1000-1170/2016

ДАТУМ: 27.06.2016.

БЕОГРАД

На основу Одлуке о расписивању и спровођењу избора за чланове Скупштине Коморе социјалне заштите бр. 1001-845/2016 од 26.05.2016. године, одредби члана 2. и члана 30. Правилника о расписивању и спровођењу избора за чланове Скупштине Коморе социјалне заштите, Записника о утврђеним резултатима гласања бр. 1000-1169/2016 од дана 27.06.2016 године и члана 10. Пословника о раду Изборне Комисије, Изборна Комисија на седници одржаној дана 27.06.2016. године доноси следећу:

 

 

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА

ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ КОМОРЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

I           УТВРЂУЈУ СЕ коначни резултати избора за чланове Скупштине Коморе социјалне заштите за кандидате предложене на листама кандидата за избор представника центара за социјални рад, установа чији је оснивач Република Србија односно аутономна покрајина и пружалаца услуга социјалне заштите.

II          УТВРЂУЈЕ СЕ укупан број чланова Коморе који су гласали – 851.

             УТВРЂУЈЕ СЕ укупан број гласачких листића за све три листе – 2553.

             УТВРЂУЈЕ СЕ укупан број важећих гласачких листића – 1905.

            УТВРЂУЈЕ СЕ укупан број неважећих гласачких листића – 648.

III        УТВРЂУЈУ СЕ резултати избора за кандидате предложене на листи кандидата за избор представника центара за социјални рад и то за кандидате:

 1. Србијанка Ђорђевић из Крушевца, дипл. социјални радник, запослена у Центру за социјални рад Крушевац, статистички регион Шумадија и Западна Србија са укупно  299 гласова;
 2. Маја Угљеваревић из Смедерева, дипл. социјални радник, запослена у Центру за социјални рад Смедерево, статистички регион Југоисточна Србија са укупно 131 гласом;
 3. Милица Обреновић из Шапца, дипл. социјални радник, запослена у Центру за социјални рад  Шабац, статистички регион Шумадија и Западна Србија са укупно 68 гласова;
 4. Марија Васић из Пирота, дипл. специјални педагог, запослена у Центру за социјални рад Пирот, статистички регион Југоисточна Србија са укупно 146 гласова;
 5. Мирослава Багавац из Суботице, дипл. социјални радник, запослена у Центру за социјални рад Суботица, статистички регион Војводина са укупно 100 гласова;
 6. Весна Трбовић из Београда, дипл. социјални радник, запослена у Центру за социјални рад Стара Пазова, статистички регион Војводина, са укупно 154 гласова;
 7. Саша Јовановић из Јагодине, дипл. социјални радник, запослен у Центру за социјални рад Јагодина, статистички регион Шумадија и Западна Србија са укупно 54 гласа;
 8. Слађана Чабрић из Крушевца, дипл. педагог, запослена у Центру за социјални рад Крушевац, статистички регион Шумадија и Западна Србија, са укупно 84 гласа;
 9. Светлана Дражовић из Краљева, дипл. психолог, запослена у Центру за социјални рад Краљево, статистички регион Шумадија и Западна Србија са укупно 129 гласова;
 10. Гордана Петронијевић из Крагујевца, дипл. социјални радник, запослена у Центру за социјални рад Крагујевац, статистички регион Шумадија и Западна Србија са укупно 172 гласова;
 11. Јелена Павићевић из Београда, дипл. социјални радник, запослена у Градском центру за социјални рад Београд, статистички регион Београд са укупно 133 гласова;
 12. Јасмина Николић из Алексинца, дипл. правник, запослена у Центру за социјални рад Алексинац, статистички регион Југоисточна Србија са укупно 125 гласова;
 13. Татјана Рајић из Пожаревца, дипл. социолог, запослена у Центру за социјални рад Пожаревац, статистички регион Југоисточна Србија са укупно 65 гласова;
 14. Снежана Јовановић Дрљача из Београда, дипл. социјални радник, запослена у Градском центру за социјални рад Београд, статистички регион Београд са укупно 56 гласова;
 15. Предраг Момчиловић из Лесковца, дипл. правник, запослен у Центру за социјални рад Лесковац, статистички регион Југоисточна Србија, са укупно 121 гласом;
 16. Небојша Димитријевић из Бојника, дипл. правник, запослен у Центру за социјални рад Бојник, статистички регион Југоисточна Србија, са укупно 116 гласова;
 17. Игор Бошњаковић из Београда, дипл. правник, запослен у Центру за социјални рад Београд, статистички регион Београд са укупно 137 гласова;
 18. Микаина Стевановић из Београда, дипл. специјални педагог, запослена у Градском центру за социјални рад Београд, статистички регион Београд са укупно 180 гласова;
 19. Миодраг Талпеш из Вршца, дипл. социјални радник, запослен у Центру за социјални рад Вршац, статистички регион Војводина са укупно 144 гласа;
 20. Сандра Чачић из Сомбора, дипл. психолог, запослена у Центру за социјални рад Сомбор, статистички регион Војводина са укупно 97 гласова;
 21. Љубица Недељковић из Невољана, дипл. социјални радник, запослена у Центру за социјални рад Вучитрн, статистички регион Косово и Метохија са укупно 119 гласова;
 22. Жељко Бистрицки из Београда, дипл. правник, запослен у Градксом центру за социјални рад Београд, статистички регион Београд, са укупно 126 гласова;
 23. Душко Бурсаћ из Апатина, дипл. психолог, запослен у Центру за социјални рад Апатин, статистички регион Војводина, са укупно 75 гласова;
 24. Јованка Павловић из Деспотовца, мастер социјални радник, запослена у Центру за социјални рад Деспотовац, статистички регион Шумадија и Западна Србија, са укупно 116 гласова;
 25. Весна Барбуљ из Панчева, дипл. правник, запослена у Центру за социјални рад Панчево, статистички регион Војводина, са укупно 64 гласа;
 26. Ненад Драшковић из Новог Сада, дипл. правник, запослен у Центру за социјални рад Нови Сад, статистички регион Војводина са укупно 160 гласова;
 27. Весна Томљановић из Чачка, дипл. социјални радник, запослена у Центру за социјални рад Чачак, статистички регион Шумадија и Западна Србија са укупно 133 гласова;
 28. Весна Радевић из Крагујевца, дипл. социјални радник, запослена у Центру за социјални рад Крагујевац, статистички регион Шумадија и Западна Србија са укупно 118 гласова;
 29. Владимир Антић из Трстеника, дипл. правник, запослен у Центру за социјални рад Трстеник, статистички регион Шумадија и Западна Србија, са укупно 129 гласова;
 30. Ана Милетић Вучковић из Крагујевца, дипл. социјални радник, запослена у  Центру за социјални рад Крагујевац, статистички регион Шумадија и Западна Србија, са укупно 59 гласова;
 31. Мирјана Вељовић из Београда, дипл. социјални радник, запослена у Градском центру за социјални рад Београд, статистички регион Београд са укупно 125 гласова;
 32. Милимирка Антић из Сечња, дипл. социјални радник, запослена у Центру за социјални рад Сечањ, статистички регион Војводина са укупно 52 гласа;
 33. Драгана Стојановић из Ниша, дипл. педагог, запослена у Центру за социјални рад Ниш, статистички регион Југоисточна Србија са укупно 128 гласова;
 34. Валентина Игић из Ниша, дипл. правник, запослена у Центру за социјални рад Ниш, статистички регион Југоисточна Србија са укупно 58 гласова;
 35. Мира Лалић из Параћина, дипл. психолог, запослена у Центру за социјални рад Параћин, статистички регион Шумадија и Западна Србија, са укупно 72 гласа;
 36. Евица Ерац из Краљева, дипл. социјални радник, запослена у Центру за социјални рад Краљево, статистички регион Шумадија и Западна Србија са укупно 68 гласова;
 37. Сандра Перић из Сремске Митровице, дипл. социјални радник, запослена у Центру за социјални рад Сремска Митровица, статистички регион Војводина са укупно 136 гласова;
 38. Милијана Марјановић из Крушевца, дипл. социјални радник, запослена у Центру за социјални рад Крушевац, статистички регион Шумадија и Западна Србија са укупно 79 гласова;
 39. Радисав Тасић из Ужица, дипл. психолог, запослен у Центру за социјални рад Ужице, статистички регион Шумадија и Западна Србија са укупно 159 гласова;
 40. Снежана Станисављевић из Сремске Митровице, дипл. социјални радник, запослена у Центру за социјални рад Сремска Митровица, статистички регион Војводина. са укупно 147 гласова.

IV     Сходно тачки III ове одлуке и утврђеном броју гласова за кандидате предложене на листи представника центара за социјални рад, на основу Одлуке о расписивању и спровођењу избора за чланове Скупштине Коморе применом корективног принципа пропорционалне заступљености, за чланове Скупштине Коморе социјалне заштите ИЗАБРАНО је следећих 25 кандидата по статистичким регионима и то:

                        1. За статистички регион БЕОГРАД ИЗАБРАНО је 5 чланова  и то:

 • МИКАИНА СТЕВАНОВИЋ из Београда, дипл. специјални педагог, запослена у Градком центру за социјални рад у Београду,
 • ИГОР БОШЊАКОВИЋ из Београда, дипл. правник, запослен у градском центру за социјални рад у Београду,
 • ЈЕЛЕНА ПАВИЋЕВИЋ из Београда, дипл. социјални радник, запослена у Градском центру за социјални рад у Београду,
 • ЖЕЉКО БИСТРИЦКИ из Београда, дипл. правник, запослен у Градском центру за социјални рад у Београду,
 • МИРЈАНА ВЕЉОВИЋ из Београда, дипл. социјални радник, запослена у Градском центру за социјални рад у Београду.

                        2. За статистички регион ВОЈВОДИНА ИЗАБРАНО је 7  чланова и то:

 • НЕНАД ДРАШКОВИЋ из Новог Сада, дипл. правник, запослен у Центру за социјални рад Нови Сад,
 • ВЕСНА ТРБОВИЋ из Старе Пазове, дипл. социјални радник, запослена у Центру за социјални рад Старе Пазове,
 • СНЕЖАНА СТАНИСАВЉЕВИЋ из Сремске Митровице, дипл.  социјални радник, запослена у Центру за социјални рад Сремска Митровица,
 • МИОДРАГ ТАЛПЕШ из Вршца, дипл. социјални радник, запослен у Центру за социјални рад Вршац,
 • САНДРА ПЕРИЋ из Сремске Митровице, дипл. социјални радник, запослена у Центру за социјални рад Сремска Митровица,
 • МИРОСЛАВА БАГАВАЦ из Суботице, дипл. социјални радник, запослена у Центру за социјални рад Суботица,
 • САНДРА ЧАЧИЋ из Сомбора, дипл. психолог, запослена у Центру за социјални рад Сомбор.

                        3. За статистички регион ШУМАДИЈА И ЗАПАДНА СРБИЈА ИЗАБРАНО је 7 чланова  и то:

 • СРБИЈАНКА ЂОРЂЕВИЋ из Крушевца, дипл. социјални радник, запослена у Центру за социјални рад Крушевац,
 • ГОРДАНА ПЕТРОНИЈЕВИЋ из Крагујевца, дипл. социјални радник, запослена у Центру за социјални рад Крагујевац,
 • РАДИСАВ ТАСИЋ из Ужица, дипл. психолог, запослен у Центру за социјални рад Ужице,
 • ВЕСНА ТОМЉНОВИЋ из Чачка, дипл. социјални радник, запослен у Центру за социјални рад Чачак,
 • СВЕТЛАНА ДРАЖОВИЋ из Краљева, дипл. психолог, запослена у Центру за социјални рад Краљево,
 • ВЛАДИМИР АНТИЋ из Трстеника, дипл. правник, запослен у Центру за социјални рад Трстеник,
 • ВЕСНА РАДЕВИЋ из Крагујевца, дипл. социјални радник, запослена у Центру за социјални рад Крагујевац.

                        4. За статистички регион ИСТОЧНА И ЈУЖНА СРБИЈА ИЗАБРАНО је 5 чланова и то:

 • МАРИЈА ВАСИЋ из Пирота, дипл. специјални педагог, запослена у Центру за социјални рад Пирот,
 • МАЈА УГЉЕВАРЕВИЋ из Смедерева, дипл. социјални радник, запослена у Центру за социјални рад Смедерево,
 • ДРАГАНА СТОЈАНОВИЋ из Ниша, дипл. педагог, запослена у Центру за социјални рад Ниш,
 • ЈАСМИНА НИКОЛИЋ из Алексинца, дипл. правник, запослена у Центру за социјални рад Алексинац,
 • ПРЕДРАГ МОМЧИЛОВИЋ из Лесковца, дипл. правник, запослен у Центру за социјални рад Лесковац.

                        3. За статистички регион КОСОВО И МЕТОХИЈА ИЗАБРАН је 1 кандидат и то:

 • ЉУБИЦА НЕДЕЉКОВИЋ из Невољана, дипл. социјални радник, запослен у Центру за социјални рад Вучитрн.

V       УТВРЂУЈУ СЕ резултати избора за кандидате предложене на листи кандидата за избор представника установа социјалне заштите чији је оснивач Република Србија односно аутономна покрајина и то за кандидате:

 1. Мирко Врећа из Београда, дипл. правник, запослен у Центру за заштиту жртава трговине људима Београд, статистички регион Београд, са укупно 220 гласова,
 2. Милан Поповић из Шапца, дипл. социјални радник, запослен у Геронтолошком центру Шабац, статистички регион Шумадија и западна Србија, са укупно 166 гласова,
 3. Вања Талески из Београда, мастер социјални радник, запослена у Установи Геронтолошки центар Београд, статистички регион Београд, са укупно 140 гласова,
 4. Горан Петковић из Алексинца, дипл. правник, запослен у Геронтолошком центру “Јеленац” Алексинац, статистички регион Југоисточна Србија, са укупно 166  гласова,
 5. Светлана Радисављевић из Краљева, дипл. социјални радник, запослена у Геронтолошком центру Матарушка Бања, статистички регион Шумадија и Западна Србија, са укупно 151 гласом,
 6. Мирко Јанкелић из Кикинде, дипл. социјални радник, запослен у Дому за душевно оболела лица “Чуруг”, статистички регион Војводина, са укупно 165 гласова,
 7. Милана Почуча из Владимироваца, дипл. социјални радник, запослена у Дому за лица ометена у менталном развоју “Отхон” Стара Моравица, статистички регион Војводина, са укупно 100 гласова,
 8. Ружица Јелисавац из Београда, дипл. социјални радник, запослена у Републичком заводу за социјалну заштиту, статистички регион Београд, са укупно 156 гласова,
 9. Дубравка Ћосић из Крагујевца, дипл. дефектолог, запослена у Заводу за смештај одраслих лица “Мале пчелице” Крагујевац, статистички регион Шумадија и Западна Србија, са укупно 65 гласова,
 10. Слађана Тасић Стојановић из Сурдулице, дипл. психолог, запослена у Дому за смештај старих лица Сурдулица, статистички регион Југоисточна Србија, са укупно 74 гласова,
 11. Бошко Алексић из Ниша, мастер социјални радник, запослен у Центру за породични смештај и усвојење Ниш, статистички регион Југоисточна Србија, са укупно 107 гласова,
 12. Виолета Благојевић из Ниша, дипл. психолог, запослена у Центру за породични смештај и усвојење Ниш, статистички регион Југоисточна Србија, са укупно 188 гласова,
 13. Славиша Сорак из Крагујевца, дипл. социјални радник, запослен у Центру за породични смештај и усвојење Крагујевац, статистички регион Шумадија и Западна Србија, са укупно 197 гласова,
 14. Тамара Борисављевић из Београда, дипл. психолог, запослена у Центру за породични смештај и усвојење Београд, статистички регион Београд, са укупно 162 гласа,
 15. Весна Аргакијев из Београда, дипл. педагог, запослена у Центру за породични смештај и усвојење Београд, статистички регион Београд, са укупно 66 гласова,
 16. Добрила Грујић из Београда, дипл. социјални радник, запослена у Центру за породични смештај и усвојење Београд, статистички регион Београд, са укупно 127 гласова,
 17. Ивана Милосављевић Ђукић из Београда, дипл. специјални педагог, запослена у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, статистички регион Београд. са укупно 156 гласова.

VI     Сходно тачки V ове одлуке и утврђеном броју гласова за кандидате предложене на листи представника установа социјалне заштите чији је оснивач Република Србија односно аутономна покрајина, на основу Одлуке о расписивању и спровођењу избора за чланове Скупштине Коморе применом корективног принципа пропорционалне заступљености, за чланове Скупштине Коморе социјалне заштите ИЗАБРАНО је 10 кандидата по статистичким регионима и то:

 

 

                        1. За статистички регион БЕОГРАД ИЗАБРАНА СУ 4 чланa  и то:

 • МИРКО ВРЕЋА из Београда, дипл. правник, запослен у Центру за заштиту жртава трговине људима,
 • ТАМАРА БОРИСАВЉЕВИЋ из Београда, дипл. психолог, запослена у Центру за породични смештај и усвојење Београд,
 • РУЖИЦА ЈЕЛИСАВАЦ из Београда, дипл. социјални радник, запослена у Републичком заводу за социјалну заштиту у Београду,
 • ИВАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ ЂУКИЋ из Београда, дипл. специјални педагог, запослена у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине Београд.

                        2. За статистички регион ВОЈВОДИНА ИЗАБРАНА СУ 2 чланa и то:

 • МИРКО ЈАНКЕЛИЋ из Кикинде, дипл. социјални радник, запослен у Дому за душевно оболела лица “Чуруг”
 • МИЛАНА ПОЧУЧА из Владимироваца, дипл. социјални радник, запослена у Дому за лица ометена у менталном развоју “Отхон” Стара Моравица.

                        3. За статистички регион ШУМАДИЈА И ЗАПАДНА СРБИЈА ИЗАБРАНА СУ 2 члана и то:

 • СЛАВИША СОРАК из Крагујевца, дипл. социјални радник, запослен у Центру за породични смештај и усвојење Крагујевац,
 • МИЛАН ПОПОВИЋ из Шапца, дипл. социјални радник, запослен у Геронтолошком центру Шабац.

                        4. За статистички регион ИСТОЧНА И ЈУЖНА СРБИЈА ИЗАБРАНА СУ 2 члана и то:

 • ВИОЛЕТА БЛАГОЈЕВИЋ из Ниша, дипл. психолог, запослена у  Центру за породични смештај и усвојење Ниш,
 • ГОРАН ПЕТКОВИЋ из Алексинца, дипл. правник, запослен у Геронтолошком центру “Јеленац” Алексинац.

VII      УТВРЂУЈУ СЕ резултати избора за кандидате предложене на листи кандидата за избор представника пружалаца услуга социјалне заштите и то:

 1. Снежана Тасић из Врања, дипл. социјални радник, запослена у Центру за развој локалних услуга социјалне заштите Врање, статистички регион Југоисточна Србија, са укупно 165 гласова,
 2. Далиборка Батрнек Антонић из Ченеја, дипл. психолог, запослена у Свратишту за децу и младе Нови Сад, статистички регион Војводина, са укупно 105 гласова,
 3. Љиљана Марковић из Београда, дипл. специјални педагог, запослена у Међународној мрежи помоћи ИАН, статистички регион Београд, са укупно 69 гласова,
 4. Бранислава Мијатовић из Београда, дипл. економиста, запослена у Дому за старе “Лион”, статистички регион Београд, са укупно 106 гласова,
 5. Сашенка Мирковић из Београда, дипл. дефектолог, запослена у Хуманитарној организацији “Дечје срце”, статистички регион Београд, са укупно 145 гласова,
 6. Јасмина Анђелевски из Панчева, дипл. социјални радник, запослена у Установи за смештај старих лица “Сунчана падина”, статистички регион Београд, са укупно 116 гласова,
 7. Оливера Зелић из Београда, мастер социјални радник, запослена у Прихватилишту за одрасла и стара лица, статистички регион Београд, са укупно 146 гласова,
 8. Радмила Ђорић из Београда, дипл. социјални радник, незапослена, статистички регион Београд, са укупно 93 гласова,
 9. Вера Деспотовић из Београда, дипл. социјални радник, запослена на Факултету за медије и комуникације “Сингидунум”, статистички регион Београд, са укупно 211 гласова,
 10. Новица Ђорђевић из Пожаревца, социјални радник, запослен у Црвеном крсту Пожаревац, статистички регион Југоисточна Србија, са укупно 107 гласова,
 11. Чила Стојановић из Новог Сада, дипл. психолог, запослена у Новосадском хуманитарном центру, статистички регион Војводина, са укупно 88 гласова,
 12. Сања Гератовић из Дреновца, мастер дефектолог, запослена у „Каритасу” Шабац, статистички регион Шумадија и западна Србија, са укупно 104 гласова.

VIII   Сходно тачки VII ове одлуке и утврђеном броју гласова за кандидате предложене на листи представника пружалаца услуга социјалне заштите, на основу Одлуке о расписивању и спровођењу избора за чланове Скупштине Коморе применом корективног принципа пропорционалне заступљености, за чланове Скупштине Коморе социјалне заштите ИЗАБРАНО је 10 кандидата по статистичким регионима и то:

 

 

                        1. За статистички регион БЕОГРАД ИЗАБРАНO JE  6 чланoва и то:

 • ВЕРА ДЕСПОТОВИЋ из Београда, дипл. социјални радник, запосленa на Факултету за медије и комуникације “Сингидунум”,
 • ОЛИВЕРА ЗЕЛИЋ из Београда, мастер социјални радник, запосленa у  Прихватилишту за одрасла и стара лица у Београду,
 • САШЕНКА МИРКОВИЋ из Београда, дипл. дефектолог, запосленa у Хуманитарној организацији “Дечје срце”,
 • ЈАСМИНА АНЂЕЛЕВСКИ из Београда, дипл. социјални радник, запосленa у Установи за смештај старих лица “Сунчана падина”,
 • БРАНИСЛАВА МИЈАТОВИЋ из Београда, дипл. економиста, запосленa у Дому за старе “Лион”
 • РАДМИЛА ЂОРИЋ из Београда, дипл. социјални радник, незапослена.

                        2. За статистички регион ВОЈВОДИНА ИЗАБРАН је 1 члан и то:

 • ДАЛИБОРКА БАТРНЕК АНТОНИЋ из Ченеја, дипл. психолог, запосленa у Свратишту за децу и младе Нови Сад.

                        3. За статистички регион ШУМАДИЈА И ЗАПАДНА СРБИЈА ИЗАБРАН је 1 члан и то:

 • САЊА ГЕРАТОВИЋ из Дреновца, мастер дефектолог, запосленa у “Каритасу” Шабац.

                        4. За статистички регион ИСТОЧНА И ЈУЖНА СРБИЈА  ИЗАБРАНА СУ 2 члана и то:

 • СНЕЖАНА ТАСИЋ из Врања, дипл. социјални радник, запосленa у Центру за развој локалних услуга социјалне заштите Врање,
 • НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ из Пожаревца, социјални радник, запослен у Црвеном крсту Пожаревац.

IX     ИЗАБРАНИМ члановима Скупштине Коморе социјалне заштите из тачке IV, тачке VI и тачке VIII биће издате потврде о избору за чланове Скупштине Коморе.

X       Ова одлука објављује се на интернет страници Коморе социјалне заштите.

О б р а з л о ж е њ е 

 

            Дана 26.05.2016. године донета је Одлука о расписивању и спровођењу избора за чланове Скупштине Коморе социјалне заштите. У складу са објављеном Одлуком, спроводећи изборе, Изборна Комисија разматрала је све кандидатуре приспеле закључно са даном 06.06.2016. године. Разматрајући достављене кандидатуре, које су се подносиле за једну од три листе: листу кандидата за представнике центара за социјални рад, представнике установа социјалне заштите чији је оснивач Република Србија односно аутономна покрајина и листу представника пружалаца услуга, Изборна Комисија утврдила је и прогласила изборне листе у складу са чланом 10. став 4. тачка 6. и чланом 20. Правилника о расписивању и спровођењу избора за чланове Скупштине Коморе социјалне заштите. Решењем о проглашењу листа кандидата представника центара за социјални рад, установа социјалне заштите чији је оснивач Република Србија односно аутономна покрајина и пружалаца услуга социјалне заштите бр. 1000-1104/2016 од дана 13.06.2016. године проглашено је укупно 69 кандидатура.

У складу са Одлуком о расписивању и спровођењу избора, гласање за избор чланова Коморе одржано је у периоду од 20.06.2016. године у 07:00 часова закључно са 22.06.2016. године у 19:00 часова. Након спроведеног гласања, Изборна Комисија приступила је утврђивању резултата гласања који су констатовани у Записнику бр. 1000-1169/2016 од дана 27.06.2016 године. На основу утврђених резултата гласања применом корективног принципа пропорционалне заступљености предвиђеног у члану 2. Правилника о расписивању и спровођењу избора за чланове Скупштине Коморе социјалне заштите, Изборна Комисија утврдила је резултате гласања и кандидате који су изабрани за чланове Скупштине.

Кандидатима изабраним за чланове Скупштине Коморе социјалне заштите из тачке IV, тачке VI и тачке VIII диспозитива ове одлуке, биће издате потврде о избору за чланове Скупштине Коморе.

Утврђени резултати избора објављују се на сајту Коморе социјалне заштите.

            На основу наведеног, једногласном одлуком чланова Изборне Комисије у саставу: председника Зоране Травице, члана Ђорђа Николића, заменика председника Сање Милатовић и заменика чланова Драгане Опачић, Мирјане Николић и Аните Јенче, одлучено је као у диспозитиву.

У Београду, дана _____________

      Председник Изборне Комисије:                               Заменик председника Изборне Комисије:

     Зорана Травица, мастер правник                                    Сања Милатовић, дипл. правник

              Члан Изборне Комисије:                                          Заменик члана Изборне Комисије:

Ђорђе Николић, дипл. социјални радник                       Драгана Опачић, дипл. социјални радник

      Заменик члана Изборне Комисије:                                  Заменик члана Изборне Комисије:

Мирјана Николић, дипл. социјални радник                               Анита Јенча, дипл. правник

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ