Обуке током јула и августа

Поштованe колеге,

 

Позивамо Вас на едукативне активности које организује Комора социјалне заштите током јула и августа:

 

Предвиђене обуке за јул:

  1. Округли сто: „Где су границе професионалне компетенције у раду са децом и младима“, 20.07.2023.године, са почетком у 12 часова, Теразије бр.41, Беоргад
  2. Округли сто: „У лавиринту социјалне заштите – подршка за приправнике“, 21.07.2023.године, са почетком у 10 часова, Теразије бр.41, Беоргад
  3. Акредитовани програм обуке: “Примена скале за процену функционалне ефикасности корисника и одређивање потребног степена подршке”– 25.07.2023.године (уторак). Пријава за ову обуку је до петка 21.07.2023.године, на мејл edukacije@komorasz.rs.

Предвиђене обуке за август:

  1. Округли сто: “Етика у раду старијима – приступ недискриминације и родне равноправности”,   почетак августа (потврда термина ће бити накнадно истакнута)
  2. Акредитовани програм обуке: “Основна обука за примену метода вођења случаја у социјалној заштити”  – која ће бити организована почетком августа (потврда термина ће бити накнадно истакнута)
  3. Округли сто “Рестриктивни поступци и мере у установама социјалне заштите – где је граница најбољег интереса корисника”   почетак  августа (потврда термина ће бити накнадно истакнута)
  4. Округли сто: “Процена у установама социјалне заштите – процена потребе за старатељском заштитом”   половином августа (потврда термина ће бити накнадно истакнута)
  5. Едукација без провере знања“Индивидуално планирање у установама за сместај одраслих и старијих”   половином августа  (потврда термина ће бити накнадно истакнута)
  6. Округли сто: “Сарадња са другим институцијама на заштити интереса одраслих и старијих”    половиномавгуста  (потврда термина ће бити накнадно истакнута)
  7. Трибина „Могућност унапређења сарадње са медијима“ август 2023. (потврда термина ће бити накнадно истакнута)

 

Због ограниченог броја места, молимо Вас да пријаве за учешће на овим догађајима пошаљете на имејл: edukacije@komorasz.rs .

Приликом пријаве, нагласите за коју активност се пријављујете, наведите Ваше име и презиме, занимање, установу из које долазите уколико сте запослени, као и податке за контакт (имејл и број телефона).

Сви стручни скупови су бесплатни за чланове Коморе. У складу са Правилником о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити („Сл. гласник РС“ бр. 42/2013)  стручни радници својим присуством остварују бодове за обнову лиценце.

Молимо Вас да информације о обукама проследите колегама за које мислите да би их ове теме интересовале.

С поштовањем,

Стручна служба Коморе