Обуке које су одржане у организацији Коморе социјалне заштите

Комора социјалне заштите организовала је од почетка године за своје чланове сет акредитованих програма обуке за медијацију.  

10.02-14.02.2021.   Основна обука за посреднике – медијаторе

04.03-07.03.2021.   Програм специјлизоване обуке за примену медијације у породичним споровима;

02.04-04.04.2021.   Медијација између жртве и малолетног починиоца кривичних дела

03.05-04.05.2021.   Медијација у области злостављања на раду – мобинг

Успешно завршеном Основном обуком за посреднике – медијаторе учесници могу да поднесу захтев за добијање специјализоване лиценце за посреднике – медијаторе код Коморе социјалне заштите.

Обуке су настављене и у мају – организована су два акредитована програма обуке.

„Обука правника у центрима за социјални рад“ од 21.05-23.05.2021.године. Тренери на обуци су били Драган Вулевић и Владан Јовановић. Обука је одржана у простору Високе школе социјалног рада уз поштовање свих епидемиолошких мера.

На обуци су чествовали  стручни радници, углавном правници из следећих центара за социјални рад – Велика Плана, Пећинци, Трстеник, Београд, Пожаревац, Лесковац, Александровац, Лозница, Суботица, Богатић, Панчево и једна учесница из Чачка – пружалац услуге.

Када је реч о структури учесника обуке присуствовали су колеге који су поднели захтев за полагање испита за лиценцу, колеге који су започели  рад у центру за социјални рад, као и колеге са дужим  искуством у раду.

Учесници су исказали задовољство обуком и оценили високом оценом квалитет и корисност обуке, будући да су добијали одговоре од тренера на конкретна питања из праксе.

Учесници су  разменили контакте како би могли да се повежу и консултују у решавању сложенијих ситуација у раду са корисницима.

Друга  обука „Примена старатењства у центрима за социјални рад – улоге, обавезе и одговорности водитеља случаја и правника“ одржана је 28.06-30.06.2021. године. Тренери на обуци су били Вукота Влаховић, Драган Вулевић, Владан Јовановић.  И ова обука одржана је у простору Високе школе социјалног рада уз поштовање свих епидемилошких мера.

На обуци су учествовали стручни радници из центара за социјални рад, приправници, волонтери, незапослена лица, пружаоци услуга из приватног и јавног сектора,  почетници и колеге са дужим радним искуством. Од укупног броја присуствовало је 11 дипл. социјалних радника, 4 дипл.правника, 1 дипл.андрагог, 1 психолог,  1 дипл.дефектолог, 2 дипл.педагога из Кикинде, Лазарева, Љига, Зрењанина, Пожаревца, Коцељеве, Панчева, Ћуприје, Бечеја, Сремске Митровице, Свилајнца, Параћина, Београда.

Присуство колега са различитим занимањима из различитих средина и установа донела је вишеструке бенефите за све  који су похађали скуп.

Тренери обе обуке проценили су да су учесници били активни и мотивисани за рад.

Комора социјалне заштите наставиће и у наредном периоду са организовањем акредитованих програма обуке за своје чланове.