Обавештење за стручне раднике ГЦСР Београд

Обавештење за стручне раднике ГЦСР Београд, чланове Коморе

Обавештавамо чланове Коморе, запослене у Градском центру за социјални рад у Београду, којима се чланирина није редовно обрачунавала да контактирају своје рачуноводство у вези са начином измирења обавеза. Комора социјалне заштите је рачуноводству правовремено достављала спискове стручних радника за одбијање чланарина. Када смо увидели да се чланарине не измирују, обратили смо се рачуноводству и накнадно смо доставили и изјаве о сагласности за плаћањем чланарине. Предложили смо да се настали дуг измири у три или четири рате. Један број радника нам се обратио и указао да су примили обавештење од рачуновотства о висини дуга и да износи не одговарају стварном стању. Обавештавамо вас да Комора није одговорна за висину износа који се сада наплаћују и позивамо вас да нам се обратите уколико сматрате да су нетачни износи дуговања, како бисмо и ми могли да посредујемо код вашег рачуновотства. Комора је спермна и да са стручним радницима презицира начин измирења дуга, уколико тренутно нису у могућности да на предложени начин уплате дуговања.

С поштовањем,

Стручна служба Коморе