Обавештење о оглашавању лиценце неважећом

Решењем Коморе социјалне заштите бр. 5509-796/2015-1 од 11.08.2015. године, оглашена је неважећом лиценца бр. Ро-2472/2014-I издата на основу решења бр. 5503-93/2014-1 од 08.01.2014. године стручној радници Михић Славици, дипломираној социјалној радници из Зрењанина, за обављање основних стручних послова социјалне заштите.

 

Лиценца бр. Ро-2472/2014-I сматра се неважећом даном објављивања обавештења у “Службеном гласнику РС”. 

Close Menu
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!