Обавештење о обнови лиценце

Обавештење о обнови лиценце

Поштовани,

Услед актуелне епидемиолошке ситуације у земљи која траје од марта 2020.године, предузели смо одговарајуће активности како бисмо стручним раднцима обезбедили континуирану едукацију и усавршавање, али и заштиту права стручних радника који услед објективних околности нису сакупили одговарајући број бодова за обнову лиценце.

Обавештавамо Вас да сви стручни радници који приликом  подношења захтева нису стекли услове за обнову лиценце у погледу броја бодова, имају могућност да се позову на институт враћања у пређашње стање у управним поступцима (чл.82. и 83. Закона о општам управном поступку „Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење). Уколико није остварио услов у погледу одговарајућег броја бодова за обнову лиценце, стручни радник подноси Комори предлог за враћање у пређашње стање 30 дана пре истека важења лиценце. Комора социјалне заштите ће стручним радницима који нису у предвиђеном року остварили довољан број бодова, на основу овог предлога, продужити рок за прикупљање бодова за сво време трајања објективних околности због којих то нису учинили односно за време трајања неповољне епидемиолошке ситуације ( почев од марта 2020.године).