Позив на сарадњу коморе социјалне заштите

У многобројним контактима са члановима Коморе дошли смо до сазнања да стручни радници, руководиоци и директори немају довољно информација о организовању и спровођењу акрeдитованих програма обуке, а често немају ни контакте са ауторима, односно са реализаторима програма обуке, које су релевантне за стручне раднике у систему социјалне заштите.

У жељи да допринесемо бољој информисаности, размени информација и олакшамо стручним радницима да се благовремено информишу о програмима обуке, позивамо ауторе или реализаторе програма обуке на сарадњу.
Комора социјалне заштите у прилици је да учини видљивијим и доступнијим све информације везане за одржавање/реализовање програма обуке (време, место, број учесника) и то објављивањем садржаја на сајту или у личној комуникацији са члановима Коморе, или да пружи и другу врсту логистичке помоћи.

Аутори програма обуке који желе да сарађују са Комором за све информације могу да се обрате Стручној служби Коморе сваког радног дана од 7:30-15:30 часова, на бројеве телефона 011/3343 272 или 011/3342 028 или путем email-а: komora@komorasz.rs