ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2017. ГОДИНУ:

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Финансијског плана Коморе социјалне заштите за 2017. годину од дана 30.01.2017. године, директор Коморе социјалне заштите донео је ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2017. годину. Овим планом уређују се набавке добара и услуга у 2017. години.

претходно

следеће